| Monique Mbeka doet haar relaas in het Brusselse parlement.

Afrikaanse diaspora aan Waarheidscommissie: ‘Doe niets zonder ons’

HD
© BRUZZ - Belga
24/09/2020

Vertegenwoordigers van het middenveld van de Congolese, Rwandese en Burundese diaspora in ons land hebben donderdag in het Brussels Parlement aanbevelingen voorgesteld over wat ons land aan moet met zijn koloniaal verleden, wat hun prioriteiten zijn en waar volgens hen de klemtonen moeten liggen.

Gedurende de zomer spraken verschillende vertegenwoordigers van de Congolese, Rwandese en Burundese diaspora elkaar over waar zij vinden dat de nadruk op moet liggen in het debat over wat België aan moet vangen met het koloniale verleden. Die bevindingen werden gebundeld in een verslag, dat donderdagmiddag in het Brussels Parlement werd voorgesteld aan Pascal Smet en De Vriendt. De Vriendt was uitgenodigd in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Waarheidscommissie over het koloniale verleden in het federale parlement.

De bijeenkomst was een initiatief van Brussels parlementslid Hilde Sabbe (one.brussels). Eén en ander gebeurde op initiatief van de Brusselse vzw Change en hun voorzitter Dido Lakama. "We mogen nooit vergeten dat de beweging voor dekolonisatie kadert in een ruimere strijd tegen racisme en discriminatie", aldus Lakama. Change was een van de organisatoren achter de grote Black Lives Matter betoging in juni.

De verschillende sprekers legden een duidelijke nadruk op de nood van meer betrokkenheid. Zo ook Billy Kalonji, expert en deel van het Comraf, het diaspora-adviesorgaan dat een grote impact had op de renovatie van het AfricaMuseum: “Wij vragen u om niets zonder ons te doen”. “Het is belangrijk dat, naast de experts, ook onze ervaringen en stemmen worden gehoord”, aldus een van de andere sprekers.

Staatssecretaris voor Publieke Ruimte en Erfgoed, Pascal Smet (one.brussels), heeft recent ook het initiatief genomen om een werkgroep in het leven te roepen die zich moet buigen over de aanwezigheid van koloniaal erfgoed in de publieke ruimte in Brussel. Deze werkgroep zal in de komende weken van start gaan. Voordien kwam de fractie Groen-Ecolo onder impuls van Kalvin Soiresse Njall en Soetkin Hoessen ook met een resolutie over de dekolonisatie van de openbare ruimte die werd onderschreven door de meerderheidspartijen. Het thema 'dekolonisatie' werd overigens ook opgenomen in het regeerakkoord van de Brusselse regering.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Samenleving , Dido Lakama , Billy Kalonji , Hilde Sabbe , Pascal Smet , Wouter De Vriendt , dekolonisatie , dekoloniseren , koloniaal verleden

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni