Airbnb vindt toekomstige regelgeving tijdelijk verhuur woning negatief voor Brusselaars

aibnb_app_1380_979px_c_airbnb.jpg
© Airbnb
© Airbnb

De herziening van de Brusselse ordonnantie op gemeubileerde toeristische accommodatie impliceert een administratieve last die te zwaar is voor vele Brusselse particulieren. Dat zegt platform Airbnb. De ontwerpordonnantie, waar de Brusselse regering afgelopen donderdag over besliste, zou Brusselaars ontmoedigen om af en toe de woning te verhuren voor toeristische doeleinden, meent Airbnb zelf. Dat zou volgens het bedrijf vooral vastgoedspeculanten ten goede komen.

Binnenkort zal de nieuwe regelgeving met betrekking tot het verhuren van de woning met het oog op toeristische accommodatie veranderen. De nieuwe regelgeving voorziet in een wetgevend kader dat beoogt op een veilige manier de woonst te verhuren als economische activiteit. Op die manier moeten de negatieve effecten van een ongecontroleerd aanbod aan toeristische accommodatie tot een minimum beperkt worden. Een ontwerp van ordonnantie, donderdag goedgekeurd door de regering-Vervoort III, moet binnenkort aan het Brusselse parlement voorgelegd worden.

Airbnb mag dan wel de noodzaak aan nieuwe regelgeving erkennen, het platform zegt tegelijkertijd dat het de bekommernissen van verhuurders en lokale belanghebbenden in het lokale toerisme deelt. "De nieuwe ontwerpverordening in Brussel is veel te complex en legt onevenredige administratieve lasten op aan Brusselse gezinnen die de woonst tijdelijk willen verhuren", zo duidt het Amerikaans platform.

Volgens het multinationale platform zal de nieuwe regelgeving nefaste gevolgen hebben voor vele Brusselse gezinnen die middels het tijdelijk verhuren van de woning voor toeristische doeleinden de eindjes aan elkaar trachten te knopen. "We hopen net samen met de Brusselse parlementsleden nieuwe regels uit te werken die het leven van Brusselse gezinnen die af en toe hun woning wensen te verhuren makkelijker maken, in plaats van ingewikkelder", duidt het platform in een verklaring aan het agentschap Belga.

Administratie

Het multinationale platform denkt dat vooral de administratieve planlast een doorn in het oog is van de Brusselse gezinnen die potentieel de woonst te huur willen aanbieden op het platform. "De verordening zal potentiƫle Airbnb-verhuurders verplichten een groot aantal bewijsstukken voor te leggen om een registratienummer te krijgen."

Deze bewijsstukken zouden daarenboven opgevraagd moeten worden bij verschillende overheidsinstanties, wat de administratieve last er niet minder op maakt. De potentiƫle Airbnb-woningen zouden zo in de toekomst met heel wat extra's uitgerust moeten worden, waaronder een vastgelegd aantal kleerhangers, kookplaten, een bepaald minimumwattage voor elektrische verlichting in badkamers, en meer.

Ten slotte waarschuwt de Amerikaanse multinational ervoor dat de nieuwe regelgeving weleens "in strijd kan zijn met het nieuwe Europese kader voor de regulering van kortetermijnverhuur in de Europese Unie". Dat nieuwe Europese regelgevend kader zal voor het eind van het jaar aangenomen worden, gelooft Airbnb.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?