Anderlechtse hulpopvoeders staken woensdag

© Photonews
| De hulpopvoeders organiseren de voor- en naschoolse opvang in de Anderlechtse scholen.

De hulpopvoeders van de gemeente Anderlecht die in de Nederlandstalige en Franstalige basisscholen werken, staken woensdag. Dat maakt de vakbond ACV Openbare Diensten bekend. Ze leggen het werk neer omdat ze nog steeds in de laagste loonschaal zitten en er geen garanties zijn op een betere verloning.

De hulpopvoeders zijn de personen die voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties op de kinderen letten. Daarnaast worden zij ook regelmatig ingeschakeld om leerkrachten te vervangen en een aantal van hen is actief in het bijzonder onderwijs.

In Anderlecht bereikten de gemeente en de vakbonden in juni 2019 een protocolakkoord. De 150 hulpopvoeders zouden in twee fasen van niveau E naar D overgaan, want met de 30 uur die zij maximum per week presteren, gekoppeld aan hun lage loonschaal, bevinden zij zich net boven de armoedegrens.

Een klein deel van de hulpopvoeders zou meteen toegang krijgen tot niveau D, maar voor het overgrote deel werd geen oplossing gevonden, ondanks het akkoord. Bovendien stelt het ACV dat dienstjaren en erkende vormingen die in het verleden werden gevolgd niet zouden meetellen, waardoor personeelsleden met een lange staat van dienst opnieuw van nul zouden moeten beginnen.

"We stellen spijtig genoeg vast dat er tijdens de verschillende overlegmomenten met de gemeente Anderlecht onvoldoende vooruitgang is geboekt", zegt Rudi De Coster van ACV Openbare Diensten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?