Bijna 3.000 deelnemers aan mars geweld tegen vrouwen

JP
© BRUZZ
28/11/2021
Updated: 28/11/2021 18.30u

Voor het vijfde jaar op rij stappen tientallen feministische organisaties mee in de mars tegen vrouwengeweld . Dit jaar nemen er bijna 3.000 mensen deel, zo blijkt uit een telling van de politie. De actievoerders vragen de regering nog meer maatregelen in de strijd tegen het geweld tegen vrouwen.

De organisaties zijn verenigd in het platform Mirabal. Om de noodzaak van hun actie aan te tonen, verwijzen ze naar de beweging #Metoo en recente lokale acties zoals die tegen seksueel geweld in Elsene. Eerder deze week was ook een expositie te zien op het Jourdanplein, met rode schoenen, een symbool voor femicide. Achttien vrouwen werden in 2021 vermoord omdat ze vrouw zijn, blijkt uit cijfers van Stop Femicide, dat sinds 2017 een jaarlijkse telling maakt.

Mirabel verwijst naar een aantal voorbeelden waar België meer kan doen voor de veiligheid van vrouwen. Zo werden tijdens de lockdowns snel maatregelen getroffen om nieuwe opvangplaatsen te openen voor vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van familiaal geweld, wat Mirabel toejuicht. Maar de actievoerders betreuren dat dit slechts noodbeheer was.

whatsapp_image_2021-11-28_at_13.12.18.jpeg

| 'Pas une de plus !' staat te lezen op het spandoek. Niemand meer.

Ook stippen ze aan dat het Verdrag van Istanbul een non-discriminatieclausule bevat, wat inhoudt dat de rechten van alle slachtoffers van geweld tegen vrouwen moeten worden gegarandeerd, ongeacht hun verblijfsvergunning. Toch hebben vrouwen zonder papieren niet altijd recht op toegang tot door de overheid gesubsidieerde plaatsen in noodopvangcentra.

Het federaal wetsontwerp over de hervorming van het seksueel strafrecht, tenslotte, wordt voorgesteld als een stap vooruit voor de rechten van de vrouw, maar is dat in werkelijkheid slechts ten dele. Enkel als een dader ‘willens en wetens’ heeft gehandeld gelden de zwaardere straffen. “Hoe aantonen dat iemand wetens en willens handelde bij het plegen van een strafbaar feit als die dat zelf niet toegeeft?” klinkt de retorische vraag.

Nieuw plan voorgesteld

Sarah Schlitz (Ecolo) wil het aantal vrouwenmoorden terugdrijven tot nul. Het is in deze context dat België vrijdagavond een nationaal actieplan tegen gendergeweld heeft goedgekeurd onder leiding van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid.

Daarin zijn tweehonderd en één concrete en verwachte maatregelen uitgekomen op basis van het Verdrag van Istanbul, dat in 2016 door België werd geratificeerd. Tegen 2025 moeten die door 17 ministers en 23 administraties gezamenlijk worden uitgevoerd.

Voor de uitvoering van het plan is 2.500.000 euro uitgetrokken door Schlitz. Daarbij komen nog de begrotingen van Justitie, Politie en de verenigingssector. Die laatste krijgt ook een enveloppe van structureel ruim 2 miljoen euro, zo schreef Le Soir vrijdag.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni