Binnen duizend jaar ligt Brussel misschien aan de kust

© PhotoNews
| (archiefbeeld)

De hoeveelheid broeikasgassen die we de komende 30 tot 200 jaar uitstoten, kan in de komende 100 eeuwen een gemiddelde zeeniveaustijging van 9 tot 37 meter tot gevolg hebben. In dat geval komt Vlaanderen zo goed als volledig onder het zeeniveau te liggen, en lopen zelfs de Zennevallei en de Brusselse kanaalzone onder water. Dat blijkt uit onderzoek van de VUB.

“Brussel ligt gelukkig nog relatief hoog,” vertelt glacioloog Jonas Van Breedam (VUB) aan BRUZZ. “Maar in het scenario waarbij de zeespiegel meer dan 10 meter stijgt, zal het water vooral het westelijke, lagergelegen gedeelte van Brussel onder water zetten. Dan lopen de Zennevallei en de Brusselse kanaalzone bijvoorbeeld onder.”

In zijn doctoraatsstudie maakte Van Breedam projecties over de stijging van het zeeniveau tijdens de komende 10.000 jaar. Daarin maakte hij gebruik van zes scenario’s met betrekking tot de emissie van CO2. “In het hoogste emissiescenario gaan we ervan uit dat alle fossiele brandstoffen op aarde binnen 200 jaar verbruikt zijn. In het lage-emissiescenario vertrekken we vanuit het standpunt waarbij binnen 30 jaar geen CO2-uitstoot meer plaatsvindt.”

Beide scenario’s hebben natuurlijk verschillende gevolgen. In het lage-emissiescenario zal de zeespiegel pas na 1.800 jaar met 2 meter gestegen zijn. In het hoge-emissiescenario is dat bijvoorbeeld al na 230 jaar.

Kanaalzone onder water

“Afhankelijk van welk scenario we volgen, kunnen we berekenen wanneer het water Brussel aan de lippen komt te staan,” aldus Van Breedam. “In het lage-emissiescenario zal het zeespiegelniveau pas binnen zo’n 10.000 jaar met bijna 10 meter stijgen. Maar in het hoge-emissiescenario kan een deel van Brussel al binnen een kleine 1.000 jaar onder water staan,” klinkt het.

(lees verder onder de foto)

zeeniveaustijging Jonas Van Breedam
© Jonas Van Breedam/VUB
| Zeeniveaustijging in België: verschillende scenario's zijn mogelijk naar gelang de hoeveelheid uitgestoten CO2

“De kanaalzone ligt bijvoorbeeld op zo'n 10 tot 20 meter boven het gemiddeld zeeniveau. Bepaalde delen van Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht gaan al snel naar 15 of 20 meter boven het zeeniveau, maar bij stormtij zijn delen van de kanaalzone mogelijk vatbaar voor overstroming,” aldus Van Breedam. “Dat is natuurlijk enkel het geval indien we niet naar andere oplossingen grijpen, zoals het bouwen van dijken landinwaarts.”

De enige manier om het proces van de stijgende zeespiegel af te remmen, is door de CO2-emissie zo snel mogelijk een halt toe te roepen, aldus Van Breedam. “In het lage-emissiescenario verloopt de stijging van de zeespiegel tien keer trager dan in het hoge-emissiescenario. De snelheid waarmee het zeeniveau stijgt, is dus sterk afhankelijk van de totale hoeveelheid uitgestoten CO2.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?