Bond recht op wonen juicht voorstel indexstop toe

© Belgaimage
| Een appartement te huur in Brussel.

Op tafel van de Brusselse regering ligt een verbod op huurindexering van de slechtst geïsoleerde huurwoningen. De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen vindt het een “goede maatregel om huurders te beschermen tegen hoge inflatie en om verhuurders aan te moedigen hun huurwoningen energie-efficiënt te renoveren”, maar vindt dat er nog begeleidende maatregelen nodig zijn.

De piste die op tafel ligt is een niet-indexering van de huurwoningen zonder geregistreerde huurovereenkomst en zonder energiecertificaat (EPC), of die wel een EPC hebben van categorie F en G, de slechtst geïsoleerde woningen dus. Daarbovenop zou er een beperkte indexering komen voor de woningen met een EPC van de categorieën C, D en E en enkel een volledige indexering voor huurwoningen van de categorie A en B. Over het voorstel is in ieder geval nog geen overeenkomst binnen de regering.

Maar een eenvoudig verbod op indexering zal niet voldoende zijn, klinkt het bij de bond, die pleit voor begeleidende maatregelen.

Het voorstel zegt bijvoorbeeld niets over een verhoging bij een nieuwe huurovereenkomst. Volgens de bond kunnen verhuurders bij een nieuwe huurovereenkomst die verloren indexering dus makkelijk doorrekenen. Aangezien er veel korte huurovereenkomsten zijn in Brussel, pleit de bond aldus voor een algemeen verbod op huurverhogingen voor energieverslindende woningen tussen twee huurovereenkomsten.

Huurcontrole

Naar schatting van de bond zou 85 à 90 % van de verhuurders de huur volgens dit voorstel niet mogen indexeren, aangezien ongeveer 70 procent over geen EPC beschikt en 20 procent een EPC heeft dat F of G bedraagt. Daarom wil de bond ook een controle op het verbod, en sancties tegen verhuurders die wel een illegale huurverhoging hebben ingevoerd.

“Het is belangrijk dat de huurders effectief beschermd worden tegen huurprijsverhogingen die hun verhuurder goedschiks of kwaadschiks zullen proberen afdwingen,” luidt het bij de bond, die daarbij toegeeft dat een belangrijke rol is weggelegd voor de verenigingen en sociale diensten op het terrein om huurders over hun rechten te informeren.

Bovendien moet de maatregel worden toegepast voor zowel private als publieke verhuurders, en mag die niet beperkt worden in de tijd, klinkt het. Daarnaast moet er ook financiële steun komen voor kleine verhuurders die de middelen niet hebben om hun panden te renoveren.

De bond wil dan ook dat de maatregel snel wordt ingevoerd én met terugwerkende kracht. Toch wordt er vooral gehoopt op structurele maatregelen, “zo niet, dan blijven we van crisis naar crisis rennen en blijft de overheid hoge huren (in)direct ondersteunen met noodmaatregelen”.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?