Datamining

| Data zijn het nieuwe goud

Brussel gaat zijn data beter benutten

Steven Van Garsse
© BRUZZ
24/03/2021

Brussels minister Bernard Clerfayt (Défi) heeft een nieuwe datastrategie klaar voor het Brussels Gewest. Alle overheidsgegevens zullen via een platform ontsloten worden, en waar mogelijk publiek worden gemaakt. “We beseffen te weinig hoeveel voordeel de burgers en administratie hiermee kunnen doen.”

“Data zijn het nieuwe goud,” zegt Bernard Clerfayt, minister voor digitalisering. “Techbedrijven als Facebook zijn er groot mee geworden. Ook de Brusselse adminstraties zitten op een berg aan data. Die zijn bovendien onuitputtelijk. We gaan die nu beter ontginnen.”

De Brusselse regering heeft vorige week donderdag een nota van Clerfayt goedgekeurd die de krijtlijnen vastlegt van de nieuwe datastrategie voor het Brussels Gewest. Die zou tegen eind 2022 moeten uitmonden in een platform waarop alle gegevens waarover Brussel beschikt met elkaar verbonden worden.

Clerfayt: “De voordelen zijn drievoudig: de dienstverlening aan de burger zal vlotter kunnen, de administraties boeken een grote efficiëntiewinst en privébedrijfjes zullen er mee aan de slag kunnen. Let wel: het platform is volledig beveiligd en wat tot de privacy behoort wordt uiteraard niet gedeeld. Daar kijkt Europa streng op toe.”

Het 'only once' principe

Het Brussels Gewest was het aan zichzelf verplicht om een stap voorwaarts te zetten in de digitalisering van haar administratie. In de zomer van vorig jaar is immers een ordonnantie (Brusselse wet) goedgekeurd die het ‘only once’ principe invoert. Dat wil zeggen dat de overheid maar een keer de burger om dezelfde informatie mag verzoeken. Dus moeten de administraties de gegevens beter delen. “Ze zitten vaak nog te veel in hun eigen hoek te werken,” zegt Clerfayt.

Volgens Clerfayt beseffen de administraties vaak zelf niet goed hoe waardevol het enorm aantal gegevens is waarover Brussel beschikt en hoe efficiënt de overheid kan worden door die beter te benutten. “Er is zeker een cultuuromslag nodig. Maar daar dient deze datastrategie juist voor.”

Enkele voorbeelden? Clerfayt verwijst naar SmartMove, waar ook de slimme kilometerheffing onder zal moeten vallen. Daarmee kunnen dagelijks miljoenen gegevens van automobilisten verzameld worden, privacy-proof, die geanonimiseerd gebruikt kunnen worden om de mobiliteit in de stad beter te organiseren. Waar er taxistandplaatsen moeten komen, hoe de bussen moeten rijden of waarom er steevast een file staat in een bepaalde wijk. Maar ook: hoe de nachtelijke leveringen aan supermarkten beter geregeld kunnen worden.

Clerfayt: “Een bedrijf als Waze gebruikt dit soort gegevens al om je sneller door de stad te loodsen. Maar waarom zouden wij onze gegevens niet ter beschikking stellen aan creatieve start-ups? Zij kunnen er bijvoorbeeld een opportuniteit in zien om fietsparkings te bouwen en commercieel uit te baten. Dat zorgt dan weer voor extra werkgelegenheid.”

Een hogere kinderbijslag

Clerfayt geeft nog een andere voorbeeld. "Ik ben bevoegd voor de kinderbijslag. Nog te veel gezinnen lopen de extra toeslag mis die ze zouden moeten krijgen, omdat ze niet weten dat ze in een categorie zitten met een heel laag inkomen. Door de informatie van de FOD Fiscaliteit aan de kinderbijslag te linken zullen ze die toeslag in de nabije toekomst automatisch krijgen."

'De administraties weten vaak niet hoe waardevol de gegevens zijn waarover ze beschikken Er is een zekere cultuuromslag nodig. Daarvoor dient deze datastrategie'

Bernard Clerfayt (Défi), Minister van Werk, Beroepsopleiding, Lokale Besturen, Digitalisering, Dierenwelzijn en Kinderbijslag

Gezichtsherkenning

Brussel zal een duidelijk onderscheid maken tussen data die alleen door administraties gebruikt worden en publieke, open, data. Welke gegevens gedeeld worden, en welke niet? Dat zal deel uitmaken van de analyse die het Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest de komende maanden zal uitvoeren.

Clerfayt: “Neem nu de camera’s van Brussel Preventie en Veiligheid. Ze zijn er gekomen om de veiligheid in de stad te verbeteren. Nadien kwamen er camera’s om de luchtkwaliteit te verbeteren, voor de Low Emission Zone. Met SmartMove zullen er nog camera’s bijkomen. Niets belet ons om die camera’s ook voor andere doeleinden te gebruiken. We leggen nu bijvoorbeeld een kadaster aan met de infrastructuur op de gewestwegen: banken, fietsparkings etcetera. Als we met een camera kunnen kijken of er herstellingen nodig zijn, dan is dat veel tijd gewonnen. We doen dat nu al. En voor alle duidelijkheid. Het is niet de bedoeling om mensen te bespieden. Ook iets als gezichtsherkenning gaan we niet doen. Dat is niet privacy-proof.”

Volgens minister Clerfayt is de kostprijs van de hele operatie relatief beperkt, omdat de administraties de bestaande data gewoon anders zullen moeten invoeren. “Coherent, exhaustief en vooral overal op dezelfde manier.”

Voor de verdere uitbouw van Fidus, het reeds bestaand platform, rekent de Brusselse regering op geld dat België via het Europese relanceplan zal krijgen. Er is voor de digitalisering van de Brusselse administraties 19 miljoen euro gevraagd aan de Europese Unie. Over enkele weken weet Brussel of ze het gevraagd bedrag ook effectief krijgt.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving, Politiek, gewestadministraties, smart city, Bernard Clerfayt, BPV, camera's, fidus

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni