Brussel geeft eenmalige premie voor huurders met bescheiden inkomen

© Flickr Creative Commons Michaeluyttersp

De Brusselse regering heeft vrijdag beslist om een eenmalige premie van 214,68 euro toe te kennen aan huurders met een bescheiden inkomen die inkomensverlies leiden door de coronacrisis.

De premie geldt voor huurders op de private huurmarkt. Ze is bestemd voor werknemers die in de periode van 16 maart tot 3 mei inkomstenverlies hebben geleden omdat ze minstens 15 werkdagen gedeeltelijk of volledig werkloos werden. Ook zelfstandigen met recht op een overbruggingsrecht kunnen aanspraak maken op de premie. Voorwaarde is wel dat de huurovereenkomst is afgesloten voor de enige woning en het hoofdverblijfadres in het Brussels gewest.

De premie gaat naar mensen van wie de netto belastbare inkomsten van het gezin voor de coronacrisis, afhankelijk van de gezinssamenstelling, gelijk zijn aan of lager zijn dan 150 procent van het toelatingsplafond dat voor sociale woningen geldt. Voor een alleenstaande wordt zo het toelatingsplafond op 34.924 euro gelegd. Het gaat tot ruim 64.000 euro voor gezinnen met twee of meer inkomens en zes kinderen ten laste.

"Het deel van het budget dat een Brussels gezin uitgeeft aan huisvesting is veel hoger bij gezinnen met de laagste inkomens. Het is dan ook van groot belang dat deze huurders met een bescheiden inkomen die zwaar getroffen worden door de coronacrisis, op een snelle en eenvoudige manier steun kunnen krijgen. Er werd een totaalbedrag van bijna 18 miljoen uitgetrokken voor de toekenning van deze premie", licht Nawal Ben Hamou toe. De veronderstelde begunstigden krijgen een specifieke brief om hen de nodige informatie te verstrekken voor het indienen van een aanvraag.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?