Brussel koploper in aantal corona-inbreuken

© PhotoNews
| Een fietsbrigade van de politie controleert het verplichte dragen van een mondmasker in Brussel

In vergelijking met de andere Belgische provincies werden in het Brussels Gewest sinds het begin van de pandemie meer corona-overtredingen vastgesteld. Vooral tijdens de tweede golf valt op dat er in Brussel meer inbreuken werden vastgesteld.

Dat schrijft De Standaard. Uit politiecijfers per provincie blijkt dat het Brussels Gewest koploper is in het aantal corona-overtredingen, zowel in absolute cijfers (44.221 pv’s) als in relatieve (36,4 pv’s per 1.000 inwoners). Ter vergelijking: in de provincie Antwerpen zijn dat 16,2 pv’s per 1.000 inwoners. Na Brussel komt Luxemburg als tweede in rij met 20,9 pv's per 1.000 inwoners, gevolgd door West-Vlaanderen met 20,7 pv's per 1.000 inwoners.

Vooral tijdens de tweede golf valt op dat er in Brussel meer overtredingen werden vastgesteld dan in de andere Belgische provincies. “Het is niet dat wij de opdracht hebben gegeven om strenger op te treden,” zegt korpschef van politiezone Zuid Jurgen De Landsheer in de krant. “Mogelijk heeft het ook te maken met lockdownfeestjes. Tijdens het koude weer spreken mensen ook vaker binnen dan buiten af.”

Avondklok

“Allicht vallen sommige verschillen te verklaren door de verstedelijking,” zegt N-VA-Kamerlid Yngvild Ingels die in het verleden verschillende parlementaire vragen stelde over dit onderwerp. “Steden hebben meer politiepersoneel. En Brussel heeft nu eenmaal minder landelijke gebieden vergeleken met de provincie Antwerpen.”

Het hoge aandeel van Brussel heeft volgens Ingels ook te maken met de vroege avondklok. “Ik heb vanuit de politiediensten ook gehoord dat er regelmatig overtredingen worden vastgesteld in horecazaken. Dat heeft allicht te maken met de sluitingspremies die er veel lager liggen dan in Vlaanderen.”

Volgens Ilse Van de Keere, woordvoerster van politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, behoren horeca-overtredingen niet tot de top drie van inbreuken vastgesteld in de zone. “Wij zien het vaakst inbreuken op het niet of niet correct dragen van mondmaskers, mensen die met te veel samenkomen en overtredingen tegen de avondklok.”

In elf maanden tijd heeft de politie in ons land 220.236 keer een proces-verbaal opgesteld wegens overtredingen van de corona­maatregelen. Tijdens de eerste golf greep de politie voornamelijk in voor het niet dragen van een mondmasker, vandaag is zondigen tegen het samenscholingsverbod de meest voorkomende inbreuk.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?