Nawal Ben Hamou (PS), Brussels Staatssecretaris, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen

| Nawal Ben Hamou (PS), Brussels Staatssecretaris, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen.

Brussel opent twee extra vluchthuizen voor vrouwen en LGBT's

SDS
© BRUZZ
10/02/2021

Het Brussels Gewest opent twee vluchthuizen: een voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en een voor jonge LGBTQI-personen, die het vaak zeer moeilijk thuis hebben. De nood oversteeg al langer de opvangcapaciteit.

Dat kondigde Nawal Ben Hamou (PS), als staatssecretaris bevoegd voor zowel Gelijkheid van Kansen als Huisvesting, aan in de parlementaire commissie Gelijke Kansen na een vraag van parlementslid Nicole Nketo Bomele (Défi) over de situatie van transgenders in opvangcentra voor daklozen.

"De tweede Europese enquête rond de situatie van LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender) en de Crime Survey die hier in Brussel werd gehouden, tonen duidelijk de zeer precaire situatie aan van transgenders wanneer het over geweld en discriminatie gaat, en ook de barrières om die te melden aan de politie", zei de staatssecretaris. "Het spreekt vanzelf dat de creatie van een opvangcentrum vandaag meer dan nuttig is in het Brussels gewest."

Grote vraag

Ben Hamou nam het budget nodig voor de twee vluchthuizen op in het noodplan rond huisvesting, dat in december werd goedgekeurd. Er is 5 miljoen euro voorzien om de opvanghuizen aan te kopen of te bouwen.

Er was al langer vraag naar een tweede LGBT-vluchthuis. Al voor de coronapandemie werd het eerste vluchthuis overspoeld met aanvragen, en zocht het bijkomende middelen. Ook bij de vrouwen is er een schrijnend gebrek aan opvangcapaciteit: tijdens de eerste lockdownperiode werd zelfs een Brussels hotel ingeschakeld om slachtoffers van huiselijk geweld op te vangen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni