Brussels Gewest en Cocof in beroep tegen wijziging ambtenarenpensioen

© LBC-NVK

Het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) trekken naar het Grondwettelijk Hof om zich aan te sluiten bij het beroep van andere overheden tegen de wet over het 'gemengd pensioen'. Die nieuwe wet bepaalt dat de jaren die een ambtenaar contractueel was voortaan onder een privé-pensioenstelsel vallen, en niet meer onder een ambtenarenpensioen. 'Ongelijke behandeling van ambtenaren met dezelfde anciënniteit aan het einde van hun loopbaan', klinkt het.

"Dit benadeelt de ambtenaren van beide entiteiten", zeggen staatssecretarissen Fadila Laanan (PS) en Cécile Jodogne (Défi), bevoegd voor het Openbaar Ambt in respectievelijk het Gewest en de Cocof.

Vóór de inwerkingtreding van deze wet werden alle gepresteerde jaren door ambtenaren bij de openbare dienst meegeteld voor een ambtenarenpensioen, zelfs indien de ambtenaar een deel van zijn loopbaan had gewerkt als contractant. Dat is nu voorbij: alleen de gepresteerde jaren als statutair geven voortaan toegang tot een overheidspensioen.

Maar Laanan en Jodogne wijzen erop dat de gepresteerde jaren als niet-vastbenoemd personeelslid minder betaald worden. Bovendien leidt de wet tot een ongelijke behandeling van ambtenaren met dezelfde anciënniteit aan het einde van hun loopbaan, afhankelijk van het aantal jaar dat ze als contractant hebben gepresteerd.

Een stap terug

De Brusselse regering en de regering van de Cocof hebben daarom besloten zich aan te sluiten bij de actie die werd ingesteld door de Franse gemeenschap, de gemeente Schaarbeek en privépersonen bij het Grondwettelijk Hof.

"Deze bepaling van de federale overheid maakt deel uit van een algemene context van pensioenhervorming die een reële stap terug betekent op het gebied van sociale verworvenheden, in het bijzonder voor de ambtenaren: het afkopen van studiejaren, pensioen op 67 jaar, enzovoort", zeggen Laanan en Jodogne.

"Het is tevens een nieuwe onaanvaardbare aanval van de federale overheid tegen de ambtenaren en meer in het algemeen tegen de openbare diensten. Veel ambtenaren hebben destijds, rekening houdend met het geldende pensioenstelsel, gekozen voor een loopbaan binnen het Openbaar Ambt en die mensen worden vandaag schandelijk bedrogen", besluiten Fadila Laanan en Cécile Jodogne.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

OPROEP: Reageer jij soms op online nieuwsartikels of wil je het wel eens proberen? Doe mee aan het RHETORIC-onderzoek en wie weet win jij een van onze 10 prijzen! Neem nu deel..

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?