Bernard Clerfayt (Défi)

Brussels Gewest lanceert plan voor digitale toegankelijkheid

EDB
© BRUZZ
12/02/2021

Het Brussels Gewest lanceert een plan voor digitale toegankelijkheid. Met dat plan wil het Gewest ervoor zorgen dat mensen die uitgesloten zijn van de digitale wereld, zich bewust worden van de voordelen van digitale technologieën, over een netwerk beschikken om geholpen te worden, toegang hebben tot materiaal en begeleid worden in hun noden.

Ricardo heeft thuis geen internet, en gaat voor opzoekingen allerhande al enkele jaren naar een Openbare Computerruimte, in zijn geval het Atelier du Web in Sint-Gillis. Hij doet dat vooral om financiële redenen, maar ook omdat hij thuis dan niet altijd ‘geconnecteerd’ moet zijn. “Ik heb er de nodige tools tot mijner beschikking,” zegt hij. “Ik ben er heel tevreden over.”

Met deze getuigenis illustreerde het Brussels Gewest vrijdag tijdens een persconferentie de nood aan een plan voor digitale toegankelijkheid. Met dat plan wil het Gewest ervoor zorgen dat mensen die uitgesloten zijn van de digitale dimensie, en die zich ver verwijderd voelen van de virtuele wereld, zich bewust kunnen worden van de voordelen van de digitale technologieën, over een netwerk van actoren kunnen beschikken die bereid zijn hen te helpen, toegang hebben tot up-to-date materiaal en begeleid worden in functie van hun noden.

“In het Brussels gewest hebben 170.000 personen geen enkele digitale competentie en 475.000 Brusselaars bezitten slechts zwakke vaardigheden,” klinkt het bij monde van Brussels Minister voor Digitalisering Bernard Clerfayt (Défi) tijdens de digitale persconferentie vrijdag. “De coronacrisis fungeert in deze als een aanmaning, namelijk dat we bijzondere aandacht moeten schenken aan de doelgroepen die hun plaats in deze digitale wereld maar moeilijk kunnen vinden.”

900.000 euro per jaar

Het plan voor digitale toegankelijkheid, dat aan het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest) werd toevertrouwd – is onderverdeeld in vier krachtlijnen, zeventien werkvelden en 66 acties. De vier krachtlijnen – bewust maken, bundelen, uitrusten en begeleiden -, moeten ervoor zorgen dat de verwachtingen van de gebruikers centraal in de 66 acties worden geplaatst.

Onder 'bewustwording' worden onder meer communicatiecampagnes en opleidingen verstaan. Onder de krachtlijn 'bundelen' wil men de reeds bestaande acties in verband met digitale toegankelijkheid samenbrengen. Met 'uitrusten' wordt gedoeld op de verbetering van de uitrusting van de Openbare Computerruimtes en het geven van opleidingen aan multimedia-begeleiders. Onder 'begeleiden' hoort tot slot de uitwerking van acties voor doelgroepen die ver van de digitale wereld afstaan, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van mobiele acties van de Openbare Computerruimtes binnen rusthuizen of bij mensen thuis.

“Het bijscholen van de Brusselaars wat hun digitale vaardigheden betreft, betekent niet dat alle burgers informaticus, ontwikkelaar of codeur moeten worden, maar wel dat alle Brusselaars in de digitale cultuur worden opgenomen. Met een budget van 900.000 euro dat jaarlijks gewijd wordt aan digitale toegankelijkheid, wil ik iedereen een minimum aan digitale bagage meegeven. Ik wil van het Brussels Gewest een smart city maken, maar dat hangt in de eerste plaats af van de capaciteit van de burgers om zich de digitale dimensie toe te eigenen,” besluit de Brusselse minister.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni