| Brussel telt 181 openbare computerruimtes.

Brussels gewest start affichecampagne voor promotie openbare computerruimtes

© Belga
21/04/2021

Het Brussels gewest wil de Brusselaars ervan bewust maken dat er in de hoofdstad heel wat openbare computerruimtes zijn waar ze zich ongeacht hun leeftijd of thuissituatie digitaal kunnen bijscholen. Een brede affichecampagne brengt deze openbare computerruimtes extra onder de aandacht om zo de digitale geletterdheid van de bevolking te vergroten.

Naar schatting hebben in het Brussels Gewest 475.000 mensen zwakke digitale vaardigheden, met daarbovenop nog eens 170.000 personen die er helemaal geen hebben. Om ervoor te zorgen dat deze mensen niet achter blijven heeft het gewest een plan voor digitale toe-eigening ontwikkeld om de digitale kloof te verkleinen.

De 181 openbare computerruimtes in Brussel zijn daarin een belangrijke troef. Deze plaatsen zijn uitgerust met IT-materiaal en geven de Brusselaars er toegang tot een computer en een internetverbinding, hulp bij administratieve handelingen of het volgen van een opleiding over de digitale technologieën.

Digitaal verdwaald

De affichecampagne focust via vier posters op het leven van personen die uitgesloten zijn van de digitale dimensie. Zo is Salima bijvoorbeeld aan het verhuizen, maar raakt ze online verdwaald in de administratieve rompslomp of is Manu bang om zijn bankapplicatie te gebruiken. De affiches zijn tot 10 mei te zien op het MIVB-net en via de schermen van JC Decaux.

"Het grote publiek sensibiliseren over de mogelijkheden van de digitale technologieën vormt de basis voor de transformatie van het Brussels Gewest in een SmartCity", stelt Brussels minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt (Défi).

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni