Brussels Gewest werkt voor het eerst beleid rond sekswerk uit, maar oogst kritiek

Jasmijn Post
© BRUZZ
20/06/2023

| Prostitutie in Brussel.

De Brusselse meerderheid heeft een resolutie uitgewerkt om sekswerk te omkaderen. Daarmee komt er voor het eerst een geharmoniseerd beleid in het gewest. De tekst richt zich op de toegang tot gezondheidszorg en sociale diensten voor sekswerkers, en moet ook de veiligheid in de wijken verbeteren en mensenhandel bestrijden. Maar volgens de oppositie legt de resolutie sekswerk nog te weinig aan banden.

Een belangrijk voorstel uit de resolutie is het overlegplatform waar de betrokken partijen zoals het Brussels Gewest, de gemeenten, de OCMW’s, de politiezones, vertegenwoordigers van de sekswerkers kennis uitwisselen. "Hoewel dit misschien niet erg vernieuwend klinkt, is het echt een grote stap voorwaarts," zegt Brussels parlementslid Els Rochette (one.brussels - Vooruit). "Sekswerk concentreert zich voornamelijk rond drie gemeenten, waar het beleid volledig anders is, wat nadelig is voor de veiligheid van sekswerkers en de leefbaarheid van de wijken."

De tekst werd uitgewerkt door meerderheidspartijen one.brussels - Vooruit, PS, Ecolo, Défi, Open VLD en Groen en volgt op de beslissing van de federale regering om sekswerk uit het strafrecht te halen.

De Brusselse Regering heeft daarnaast de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gevraagd om de laagdrempelige toegang tot zorg te garanderen. Denk aan bescherming, preventie, screening en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen via organisaties op het terrein en de eerstelijnszorg. De resolutie vraagt om gezondheidszorg te waarborgen, ongeacht de verblijfsstatus van sekswerkers.

'Sekswerk concentreert zich voornamelijk rond drie gemeenten, waar het beleid volledig anders is. Dat is nadelig voor de veiligheid van sekswerkers en de leefbaarheid van de wijken'

Els Rochette (one.brussels - Vooruit), Brussels parlementslid

Brussel Kiest 2019 Els Rochette, kandidaat onebrussels voor het Brussels Parlement inzet

Op het gebied van veiligheid heeft safe.brussels de opdracht gekregen om de mogelijkheid van een alarmknop in kamers voor sekswerk te onderzoeken en om mensenhandel efficiënter op te sporen. Om de levenskwaliteit van de wijken te verbeteren, wordt aan perspective.brussels gevraagd om een studie uit te voeren naar een heraanleg van de publieke ruimte in buurten waar sekswerk plaatsvindt.

Volgens commissievoorzitter Guy Vanhengel (Open VLD) is de resolutie van historisch belang. "Dit is een belangrijke verwezenlijking sinds de decriminalisering van het beroep door de federale regering. We hebben nu voor het eerst sinds het bestaan van het Gewest een aantal duidelijke aandachtspunten om een beleid te voeren."

'Kern van het probleem niet aangepakt'

Kritiek komt er vooral van de Nederlandstalige partijen uit de oppositie. Zowel de N-VA als de CD&V hadden op meer maatregelen gehoopt om de overlast tegen te gaan. "Tegen de tijd dat het actieplan wordt uitgevoerd, zijn er opnieuw verkiezingen en kan er een nieuw veiligheidsplan en bijhorend actieplan opgesteld worden, zonder dat er vorderingen gemaakt zijn op het terrein," vreest Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA).

"Straatprostitutie in een woonwijk, daar zijn we duidelijk over: dat zou gewoon verboden moeten worden," zo klinkt het ook bij het Comité Alhambra, dat zich inzet voor de leefbaarheid in een buurt waar veel straatprostitutie voorkomt. Volgens hen staan er onvoldoende maatregelen in de resolutie om de overlast aan te pakken. Het Comité Alhambra betreurt dat Rochette voorlopig nog geen contact heeft opgenomen met het buurtcomité.

"De kern van het probleem wordt niet aangepakt," zegt ook Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V). "Er staat niets in de resolutie over het verbieden van straatprostitutie. In Antwerpen zijn het de socialisten die de gedoogzone rond Villa Tinto hebben ingericht, er zijn paniekknoppen in elke kamer, het is mooi en verzorgd en er is geen overlast."

Volgens Vanhengel hebben verschillende Brusselse parlementsleden in het verleden regelmatig geopperd om een voorbeeld te nemen aan het Antwerpse Schipperskwartier. "Er bestaat geen consensus over, de Nederlandstaligen willen het wel, aan Franstalige kant wil men het niet. Het concept is ook minder gekend daar, er is geen meerderheid voor te vinden."

Dat geldt echter niet voor alle Nederlandstalige partijen, nuanceert Brussels parlementslid Els Rochette (one.brussels - Vooruit), die het voortouw nam in het werk aan de resolutie van de meerderheid. "Sinds de invoering van Villa Tinto zijn heel wat sekswerkers naar Brussel verhuisd vanwege de strenge voorwaarden in Antwerpen. We hebben ervoor gekozen om het probleem niet te verplaatsen. De verschillende vormen van sekswerk zijn nu eenmaal een realiteit, dit proberen verbieden of in een strak kader steken leidt alleen tot meer ondergronds werk en meer risico's."

De resolutie met beleidsvoorstellen is dinsdag goedgekeurd in de commissie Binnenlandse Zaken met 9 stemmen voor, 1 stem tegen en 3 onthoudingen. De resolutie kwam tot stand in een reeks hoorzittingen. Nu de tekst is goedgekeurd in de commissie, zal er nog over moeten worden gestemd tijdens de plenaire vergadering van het Brussels parlement.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni