Brussels Parlement breidt sociale toeslagen kindergeld uit

© Photonews
| Spelende kinderen (archief).

Het Brussels Parlement heeft maandag een ordonnantie goedgekeurd die het stelsel van het kindergeld aanpast. Daardoor wordt het kadastraal inkomen van de hoofdwoning niet meer meegerekend, zodat meer gezinnen sociale toeslagen kunnen genieten. Kinderen met een handicap die in een instelling wonen, krijgen ook een hoger kindergeld.

Door de zesde staatshervorming heeft het Gewest sinds januari 2020 een eigen kindergeldstelsel. Maar dat nieuwe model vertoont een aantal tekortkomingen. Zo werd het stelsel reeds aangepast om ervoor te zorgen dat bepaalde schoolverlaters toch nog kindergeld blijven krijgen.

De aanpassingen in deze ordonnantie bepalen dat voortaan enkel het kadastraal inkomen van onroerende goederen die niet gebruikt worden als hoofdverblijfplaats, noch voor eigen commerciƫle doeleinden, in aanmerking worden genomen. Door de gezinswoning uit het kadastraal inkomen te halen, kan de werkelijke financiƫle draagkracht van een gezin beter beoordeeld worden, en zullen meer gezinnen beantwoorden aan de inkomenscriteria om sociale toeslagen te ontvangen.

De andere wijziging voorziet dat de bedragen die worden toegekend aan kinderen met een handicap die in een instelling wonen, voortaan verhoogd worden met een toeslag. Momenteel genieten kinderen in een instelling geen toeslag voor hun handicap. De maatregel geldt voor ruim 20 kinderen.

"De meest recente studie van het Planbureau toont aan dat het beleid inzake gezinsbijslagen de enige doeltreffende maatregel in de strijd tegen kinderarmoede is. Door ervoor te zorgen dat meer gezinnen verhoogde gezinsbijslagen ontvangen, worden de Brusselse kinderen een beetje meer uit de armoede gehaald", besluit minister Bernard Clerfayt.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?