Regering bereikt akkoord over kinderbijslag

© PhotoNews
| Elk kind zou 150 euro per maand krijgen.
Updated: 28-03-2018 - 18:25

De Brusselse regering heeft na maanden onderhandelen een akkoord bereikt over de hervorming van de kinderbijslag. In het nieuwe systeem krijgt elk kind vanaf 2020 een basisbedrag van 150 euro per maand.

Het dossier is sinds het begin van deze legislatuur een heikele kwestie. Vooral CDH lag dwars over de plannen van PS, Défi, Open VLD, SP.A en CD&V. Eén van beide bevoegde ministers, Céline Fremault (CDH), wilde namelijk dat het nieuwe systeem zou aansluiten bij het Waalse systeem.

Op woensdag werd dan toch een akkoord bereikt. Vanaf 2020 krijgt elk nieuwgeboren kind een basisbedrag van 150 euro per maand. Dat bedrag wordt aangepast aan de situatie van de gezinnen. Zij worden onderverdeeld in drie categorieën op basis van hun inkomen op jaarbasis. Ook het bezit van twee of meerdere woningen heeft een impact.

Tabellen_kinderbijslag
© Pascal Smet
| Samenvattende tabel van de nieuwe regeling. Deze geldt enkel voor kinderen die vanaf 1 januari 2020 geboren zijn.

Gezinnen met een inkomen minder dan 31.000 euro krijgen de grootste toeslag, 3 op 5 Brusselse gezinnen verkeert in deze situatie. Voor eenoudergezinnen in deze categorie wordt nog eens een extra inspanning gedaan. Maar ook gezinnen met een jaarlijks inkomen tussen 31.000 en 45.000 euro kunnen op een (kleiner) supplement rekenen.

Bestaande gezinnen die onder het oude systeem vallen gaan er bovendien niet op achteruit, belooft bevoegd minister Pascal Smet (SP.A). Vanaf 2020 kan elk kind rekenen op 140 euro, vanaf 2026 valt iedereen onder de 150€-regeling.

tabel_kinderbijslag
© Pascal Smet
| Bovenstaande tabel vat de situatie voor bestaande gezinnen samen. Vanaf 2026 zullen zij volledige onder het huidige systeem vallen.

Voor het eerste kind krijgen ouders een geboortepremie van 1.100 euro. Voor alle kinderen nadien ligt 500 euro klaar.

De totale kosten voor het eerste jaar bedragen 875.2 miljoen euro en gaat in 2026 over het miljard. In 2030 trekt het Brussels Gewest liefst 1,127 miljard euro uit. Tegenover het vorige, federale systeem kost de nieuwe regeling zo'n 30 tot 45 miljoen euro meer per jaar.

De Brusselse kinderbijslag voorziet een lager basisbedrag dan Vlaanderen en Wallonië, maar de sociale toeslagen zijn wel groter en worden voorzien vanaf een lager jaarinkomen.

"We gaan voor een lager basisbedrag dan Vlaanderen maar met meer sociale toeslagen, omdat we meer arme en lage middenklassegezinnen hebben die de extra ondersteuning kunnen gebruiken", verklaart Pascal Smet.

"Het Brusselse systeem doorstaat hiermee de armoedetoets, waardoor onze kinderbijslag een echt instrument kan zijn in het bestrijden van kinderarmoede."

Het systeem moet ingaan vanaf 1 januari 2020. Brussel zal een simulator online zetten zodat elk gezin zijn of haar situatie kan berekenen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?