Brussels Parlement wil dat regering investeringen in fossiele brandstoffen stopt

Winter in Brussel: verwarmingstoestellen in huizen en appartementen in werking Winter in Brussel: verwarmingstoestellen in huizen en appartementen in werking
© PhotoNews
© PhotoNews

De commissie Financiën van het Brussels Parlement heeft maandag een voorstel van resolutie aangenomen waarin de regering aangespoord wordt te stoppen met investeren in fossiele brandstoffen. De liberalen en N-VA onthielden zich.

"Dat overheden geld investeren in fossiele brandstoffen is niet langer te verantwoorden. Niet alleen zijn investeringen in ecologische alternatieven beter voor mens en planeet, ook worden ze steeds interessanter vanuit financieel oogpunt", vindt Juan Benjumea (Groen), de initiatiefnemer van de tekst.

In de resolutie vandaag dringt het parlement erop aan dat alle investeringen die nog wel (on)rechtstreeks naar de fossiele industrie stromen, stopgezet worden. Om die stap te zetten, willen de parlementsleden dat er zo snel mogelijk volledige cijfers verzameld worden van alle beleggingen van overheidsinstellingen in fossiele brandstoffen.

'Nul euro geïnvesteerd'

Open VLD'er Guy Vanhengel citeerde zichzelf als minister van Financiën tijdens de vorige legislatuur. In antwoord op een vraag van toenmalig Groen-parlementslid Bruno De Lille verklaarde hij dat de investeringen in fossiele brandstoffen door de Brusselse overheid en instellingen "nul euro" bedroegen.

Voorts vraagt het parlement dat overheidsinstellingen die nu al kiezen voor duurzame investeringen daarin ondersteund worden en geen stappen terug kunnen zetten, en dat er ondersteuning wordt voorzien voor de lokale besturen, zodat ook op gemeentelijk niveau zo snel mogelijk voor uitsluitend duurzame fondsen wordt gekozen.

Cieltje Van Achter (N-VA) en Alexia Bertrand (MR) wezen erop dat de voorstanders van de resolutie niet erg consequent zijn. Terwijl ze op Brussels niveau pleiten voor het stopzetten van investeringen in fossiele brandstoffen, starten ze op federaal niveau een systeem op van subsidies voor fossiele brandstoffen (de gascentrales).

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?