Een sekswerker in de Alhambrawijk.

Brusselse horecafederatie wil sekswerk buiten eigen paritair comité houden

KVDP
© BRUZZ
21/08/2023

Als het van minister Dermagne afhangt, vallen sekswerkers straks onder het paritair comité van de horeca. Het zou de sekswerkers een aantal voordelen bieden om samen met de horeca in het overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers te zitten, maar Horeca Brussel ziet dat niet zitten. “Wij weigeren dit, maar niet omwille van morele overwegingen.”

Vorig jaar haalde België als eerste Europese land prostitutie uit de strafwet, waardoor sekswerk sinds 1 juni 2022 niet langer verboden is. Sekswerkers kunnen sindsdien als zelfstandige aan de slag. Om hun beroep ook als werknemer te kunnen uitvoeren, moet de wetgever wel nog aan het werk. Net voor de zomervakantie zette de federale regering een grote stap in die richting. Ze keurde een voorontwerp van een wet goed waarmee sekswerk onder de arbeidswet zou vallen.

Het wetsvoorstel moet garanderen dat sekswerkers dezelfde rechten krijgen als andere werknemers en bouwt veiligheidsgaranties in. Hoewel het wetsvoorstel nog wacht op allerlei adviezen, denkt federaal minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) al aan de volgende stap. Als het van hem afhangt, vallen de sekswerkers die in loondienst werken onder het paritair comité van de horeca en zal er voor hen geen apart paritair comité opgericht worden.

Anonimiteit behouden

“Dat biedt een aantal voordelen. Zo zijn heel wat bordelen en andere etablissementen bijvoorbeeld al ingeschreven als bar”, zegt Daan Bauwens van sekswerkersorganisatie Utsopi. “Bovendien zouden sekswerkers hun anonimiteit behouden.” Dat zijn ook Dermagnes belangrijkste argumenten.

De anonimiteit van sekswerkers is nodig omdat ze tot op vandaag geregeld te maken krijgen met discriminatie door banken en verzekeringen. Als ze onder het paritair comité van de horeca vallen, zouden onder meer financiële instellingen er moeilijker achter kunnen komen dat het om sekswerkers gaat, klinkt de redenering. Dat is ook een van de redenen waarom Utsopi een apart paritair comité niet ziet zitten. “Je seksuele leven valt compleet onder privacy”, aldus Bauwens.

'Wij kennen de sector helemaal niet'

Een definitief standpunt over het voorstel van Dermagne heeft Utsopi nog niet ingenomen. Daarover moet nog overleg plaatsvinden met partnerorganisaties. Wie het voorstel wel al duidelijk afschiet, is sectorfederatie Horeca Brussel. “Voor ons is het duidelijk neen”, stelt voorzitster Ludivine de Magnanville in Le Soir. “Wij weigeren dit, maar niet omwille van morele overwegingen.”

Ondervoorzitter Frederik Da Soghe verklaart verder nog aan BRUZZ: “De sekswerkers integreren in ons paritair comité wordt heel moeilijk, want onze sector is al heel divers en uitgebreid, met talloze subcategorieën en functies waarvoor telkens aparte regels bestaan. Als we daar nog eens sekswerk aan gaan toevoegen, wordt het te complex.” Ook valt sekswerk volgens hem onder te verdelen in allerlei subcategorieën, “van straatprostitutie tot bdsm”. “Voor ons zou het betekenen dat we nog veel meer moeten onderhandelen. Bovendien hebben wij als horecafederatie geen zin om te gaan onderhandelen over de tarieven van sekswerkers. Wij kennen de sector helemaal niet.”

Dat sekswerkers hun anonimiteit zouden behouden binnen het paritair comité van de horeca, klopt volgens de ondervoorzitter van Horeca Brussel niet. “Ze zouden dan binnen ons paritair comité 302 een subcategorie krijgen, bijvoorbeeld 302.a. De banken en verzekeraars zullen er dan toch snel achter komen als iemand sekswerker is. Het is aan de minister om in gesprek te gaan met de banken om hen duidelijk te maken dat sekswerk vandaag legaal is. De sekswerkers blijven verstoppen zal het probleem niet oplossen.”

Medische controles

Da Soghe, binnen Horeca Brussel verantwoordelijk voor de bars en het nachtleven, vraagt zich ook nog af wat de integratie van sekswerkers binnen hun paritair comité zou betekenen voor medische controles. “En binnen onze sector zijn werkgevers verplicht om personeel op te leiden. Hoe moet dat dan met sekswerkers?”

Het kabinet van minister Dermagne legde het voorstel deze zomer voor aan onder meer de Brusselse horecafederatie tijdens een overlegmoment. “Maar van overleg was helemaal geen sprake. De minister had geen oor naar onze opmerkingen en bezorgdheden”, aldus Da Soghe nog. Volgende week zit Horeca Brussel samen met Utsopi.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni