Brusselse meerderheid wil grootschalig onderzoek naar cybergeweld

© cyberpesten.be
| Selfies worden buiten medeweten slachtoffers gepubliceerd

De Brusselse meerderheid heeft een voorstel voor een resolutie ingediend om cybergeweld tegen te gaan, en dat naar aanleiding van cijfers van de Raad van Franstalige Vrouwen van België. Het overgrote deel van de slachtoffers zijn vrouwen.

Maar liefst 90 procent van de slachtoffers van online geweld zijn vrouwen, en in nog eens 60 procent van de gevallen wordt de naam van het slachtoffer openlijk besmeurd.

In het kader van de week van de Vrouwenrechten dient de Brusselse meerderheid op initiatief van PS een resolutie in tegen cybergeweld. Online geweld neemt veel vormen aan, zoals bijvoorbeeld ongevraagde naaktbeelden over wraakporno of het beledigen van vrouwen of minderheden online. De resolutie vraagt vooral naar een grootschalig gewestelijk onderzoek, om cybergeweld in het Brusselse gewest in kaart te brengen. Daar hoort ook een sensibiliseringscampagne in het onderwijs bij, aangezien adolescenten kwetsbaarder zijn en vaker het doelwit van online geweld.

Preventie, ook voor de allerjongsten

De partijen vragen om een multidisciplinair virtueel en fysiek loket om strafbare feiten gemakkelijker aan de kaak te stellen. Bovendien moet er ook gespecialiseerde ondersteuning in de politiezones komen, en bijstand bij het samenstellen van klachtendossiers.

“Het klopt dat de nieuwe technologieën een grotere vrijheid van het woord mogelijk hebben gemaakt door ruimte te geven aan ondervertegenwoordigde bewegingen. Maar ze dienen ook als spreekbuis om het reeds bestaande geweld te ventileren en te versterken", zegt volksvertegenwoordiger Leila Agic van PS, de auteur van het voorstel. "Dat geldt in het bijzonder voor groepen die voorheen al gemarginaliseerd werden, zoals mensen met een migratieachtergrond of mensen uit de LGBTQI+ -gemeenschap. Het is dan ook van essentieel belang om degelijke informatie te verschaffen aan de doelwitten van cybergeweld door contactpersonen op te leiden, een virtueel loket te creëren, maar zeker ook een multidisciplinair fysiek hulppunt te voorzien."

"Online geweld komt in allerlei vormen voor, maar de kennis ervan is gebrekkig", stelt parlementslid voor Groen Lotte Stoops. "Dat cyberhaat bovendien een aanval is op de intimiteit van een persoon, maakt dat slachtoffers zich vaak schamen en er niet in slagen om een hulpvraag te stellen. We vragen de regering om in te zetten op laagdrempelige en toegankelijke hulpverlening, preventie en sensibilisering - en dat ook al voor de allerjongsten."

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?