De Brusselse regering wil met terugwerkende kracht dat de federale regering financieel bijdraagt aan Brussele initiatieven om migranten te ondersteunen.

Brusselse ministers vragen federale collega's om hulp op vlak van migratie en veiligheid

JP
© BRUZZ
03/11/2021
Updated: 03/11/2021 11.29u

De Brusselse regering vraagt in een brief met aandrang hulp van premier Alexander De Croo (Open VLD) en staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V). Ze stelt vier concrete actiepunten voor, waaronder de oprichting van een oriëntatie- en doorverwijscentrum en de terugbetaling van kosten die het Brussels Gewest heeft gemaakt voor mensen in afwachting van een verbijfsvergunning.

Het aantal personen zonder verblijfsvergunning op het grondgebied van het Gewest wordt op grond van de laagste schattingen geraamd op 100.000, wat zou overeenstemmen met 2/3 van het totaal aantal mensen zonder papieren in België, zo schrijven de Brusselse ministers. Brussel oefent op deze bevolkingsgroep aantrekkingskracht uit als hoofdstad en grootste stad van België met een uitermate verscheiden bevolking en als internationaal verkeersknooppunt.

"Wie niet over een verblijfsvergunning beschikt, ondervindt de weerslag hiervan op alle aspecten van zijn leven," klinkt het in de brief. "Er blijkt een correlatie tussen het administratief statuut enerzijds en de gezondheidstoestand en de sociaaleconomische situatie anderzijds."

Vier voorstellen

Concreet vragen de Brusselse ministers om vier maatregelen van de federale regering. Het meest opvallende is het verzoek om een 'opvang- en doorverwijscentrum' op te richten in de hoofdstad. In dat centrum zouden mensen terecht kunnen met vragen over de juridische regularisering van hun verblijfssituatie. Opvallend is ook dat de Brusselse ministers vragen om in dat centrum wettelijke trajecten voor te stellen die toegang bieden tot de arbeidsmarkt.

Ook zou de federale regering de kosten moeten terugbetalen die Brussel heeft gemaakt voor de opvang van mensen in afwachting van een verblijfsstatus sinds 2019. Denk bijvoorbeeld aan het centrum in Haren gerund door het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen, dat tot stand kwam met financiële ondersteuning van het gewest. De brief meldt ook voedselhulp en dringende medische hulp aan mensen die in een juridisch limbo leven als grote kostenposten voor het gewest.

Daarnaast wil de Brusselse regering dat de asielprocedures efficiënter worden afgehandeld en verwijt ze de federale regering dat negatieve beslissingen zonder gevolg blijven."Het laat mensen aan hun lot over, zonder begeleiding en zonder oplossing voor een perspectief op een waardig leven." Tot slot moet de federale politie versterking krijgen om de veiligheid te garanderen rond de stations, en dan met name het Noordstation.

Regionaal terugkeerbureau

Een antwoord heeft Brussel nog niet gekregen, dat is de federale regering nog aan het voorbereiden, zo schrijft De Morgen. Ondertussen heeft Mahdi in Brussel wel een regionaal terugkeerbureau opgericht om sans-papiers te begeleiden. Hij laat ook nog weten dat wordt gewerkt aan snellere procedures.

De brief kwam er op initiatief van minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) en minister van Werk Bernard Clerfayt (Défi) en was gericht aan premier Alexander De Croo (Open Vld), staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Om de boodschap kracht bij te zetten, werd de brief - die drie pagina's telt - ondertekend door alle Brusselse regeringsleden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni