Brusselse regering verplicht supermarkten om onverkocht voedsel te doneren

Carrefour express winkelrek consumptiemaatschappij winkelen supermarkt Carrefour express winkelrek consumptiemaatschappij winkelen supermarkt
© PhotoNews
© PhotoNews

Op initiatief van Brussels minister van Welzijn Alain Maron (Ecolo), werd donderdag een ontwerpordonnantie aangenomen die bepaalt dat Brusselse supermarkten binnenkort verplicht worden om hun onverkochte voedingsproducten te doneren. “Het is onaanvaardbaar dat we nog altijd tonnen eetbaar voedsel weggooien terwijl in Brussel 70.000 personen een beroep doen op voedselhulp.”

Veel Brusselse supermarkten doneren nu al onverkocht voedsel aan hulpverenigingen. Vanaf 2024 wordt het echter verplicht voor alle supermarkten met een oppervlakte van meer dan 1.000 m². In de hoofdstad doen 70.000 mensen een beroep op voedselhulp, zegt Maron, en dan is het "onaanvaardbaar dat we nog altijd tonnen eetbaar voedsel weggooien".

Het gaat om alle voedingsmiddelen die op één dag voor de houdbaarheidsdatum niet verkocht zijn. De supermarkten zullen een overeenkomst moeten sluiten met een organisatie actief in de voedselhulp. "Tot nu toe bestond er geen wettelijk kader voor de vrijwillige donatie, wat tot spanningen tussen de verschillende partijen kon leiden", aldus de minister. Het nieuwe kader moet nu zowel de supermarkten als de verenigingen richtsnoeren bieden om hun relaties zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Daarnaast zou de ordonnantie ook het werk vergemakkelijken van de twee logistieke platformen, Dream (Distributie en Recuperatie van EtenswAren in Mabru) en Loco (Logistique Collaborative), die verantwoordelijk zijn voor het inzamelen van de onverkochte goederen in het Gewest. Na de goede doelen krijgen ook bedrijven die onverkocht voedsel hergebruiken of doorverkopen aan particulieren toegang tot de onverkochte voedingsmiddelen, om zo voedselverspilling maximaal tegen te gaan.

Het voorontwerp van ordonnantie zal nu voor advies worden voorgelegd aan de adviesraden en de Raad van State, voordat het opnieuw zal worden behandeld door de regering en ter stemming zal worden voorgelegd aan het Brussels Parlement.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?