Daklozen in Brussel

| Daklozen in Brussel.

Burgercommissie wil leegstand aanpakken in strijd tegen dakloosheid

© Belga
17/07/2021

In het Brussels Parlement heeft de overlegcommissie over dakloosheid zaterdag haar aanbevelingen voorgesteld. De commissie met burgers en politici doet een reeks voorstellen om huisvesting te voorzien in leegstaande gebouwen of om dakloosheid te voorkomen door de automatische toekenning van sociale rechten of een vlottere toegang tot arbeidsmarkt.

"De burgercommissie ziet veel mogelijkheden om mensen te huisvesten in leegstaande gebouwen in Brussel. Er was een groot besef dat een dak boven het hoofd essentieel is om je leven weer op de rails te krijgen", licht Groen-parlementslid Arnaud Verstraete toe.

De commissie deed meer dan tien concrete aanbevelingen om huisvesting te voorzien in leegstaande gebouwen. Ze stelde bijvoorbeeld voor om na zes maanden belastingen te heffen op leegstaande gebouwen, en na twaalf maanden het gebouw ter beschikking te stellen van een sociaal verhuurkantoor. Ook stemde de commissie voor het voorstel om leegstaande kantoorgebouwen sneller om te vormen tot definitieve of tijdelijke modulaire woningen.

Kwetsbare mensen in een noodsituatie kunnen ook opgevangen worden in sociale hotels. Ze verblijven in individuele kamers en betalen hun huur door een bepaald aantal uren voor het sociaal hotel te werken. Gebouwen die een tijd niet gebruikt worden moeten ook tijdelijk opgevorderd kunnen worden.

Automatische sociale rechten

Om dakloosheid te vermijden, pleit de overlegcommissie onder meer voor de automatische toekenning van sociale rechten, het versterken van de toegang tot of het behoud van werk, aandacht voor de problematiek van hoge schulden en de versterking an de schuldbemiddelingsdiensten, en een eenvoudigere toegang tot mentale gezondheidszorg.

Ook zijn er aanbevelingen over de verslavingproblematiek, slachtoffers van seksueel geweld, en jonge en oudere daklozen. De commissie pleit ook voor de toekenning van (anonieme) voedselbonnen aan daklozen en mensen in een precaire toestand. Voorts zijn er nog aanbevelingen voor het versterken van de zogeheten 'housing first'-projecten, het invoeren van een identiteitskaart of een gratis postbusadres voor daklozen .

"Het was indrukwekkend om te zien hoe alle deelnemers zich op korte tijd verdiepten in het onderwerp en aanbevelingen deden om dakloosheid in de kern aan te pakken," besluit Arnaud Verstraete. "Nu is het aan het parlement en de regering om de adviezen om te zetten in beleid."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni