© kabinet Cécile Jodogne

Buste van beruchte Schaarbeekse burgemeester Roger Nols omgedraaid

JP
© BRUZZ
05/12/2023

Schaarbeeks burgemeester Cécile Jodogne en schepen van Cultuur en Gelijke Kansen Sihame Haddioui hebben dinsdagavond in het gemeentehuis van Schaarbeek de buste van de omstreden oud-burgemeester Roger Nols omgedraaid. De Schaarbeekse gemeenteraad keurde een voorstel daartoe een jaar geleden goed. Over het standbeeld van de burgemeester, berucht om zijn discriminatie tegenover Vlamingen en migranten, is jaren gedebatteerd.

Moet de buste Roger Nols weg, mag hij blijven, of moet er een bordje met context komen? Dat was de insteek van een jarenlang debat over het standbeeld van de beruchte burgemeester in het gemeentehuis van Schaarbeek. Een werkgroep, onder het gezamenlijk voorzitterschap van burgemeester Cécile Jodogne (Défi) en de schepen voor Gendergelijkheid en Gelijke Kansen, Sihame Haddioui (Ecolo), boog zich uiteindelijk over de zaak.

De werkgroep, die verder bestond uit politieke vertegenwoordigers, deskundigen, burgers en verenigingen onder begeleiding van het Brussels Studies Institute, deed in het najaar van 2022 verschillende aanbevelingen, waarvan het omdraaien van het standbeeld er één is. De gemeenteraad stemde in december 2022 in met dit voorstel.

"Omdraaien is een origineel idee," vindt Baptiste Buidun, woordvoerder van burgemeester Cécile Jodogne. "Het voordeel als je het niet weghaalt: je kunt nog refereren aan die periode en erover praten." Hij benadrukt dat de waarden van Nols niet meer dezelfde zijn als van het hedendaagse Schaarbeek. Door het gezicht om te draaien distantiëert de gemeente zich ervan.

'Nieuwe fase'

Waarom wordt de buste nu omgedraaid, pas een jaar nadat de gemeenteraad het voorstel goedkeurde? "Dit is het begin van een nieuwe geschiedenis," verklaart Buidun. "We wilden een vollédig project leveren. Nu komen we met een coherent idee, een nieuwe fase."

Het idee is om leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar uit te nodigen om met het verleden aan de slag te gaan. Ze zullen ook een tegenobject maken dat in de omgeving van de buste kan worden geplaatst en de waarden van Schaarbeek uitdraagt.

Roger Nols leefde van 1922 tot 2004. De oud-burgemeester staat bekend als een uitgesproken Vlamingenhater en racist, die in de jaren 1970 en 1980 de scepter zwaaide in Schaarbeek. Nols begon zijn carrière bij de Franstalige liberalen en werd in 1970 burgemeester voor het FDF, maar werd in 1983 uit de partij gezet.

Zijn beruchte 'Lokettenkwestie' in 1976, waarbij hij aparte loketten instelde voor Franstaligen, Vlamingen en buitenlanders, veroorzaakte nationale ophef. Ook in het collectieve geheugen gegrift, zijn de beelden uit de jaren tachtig waarbij Nols tegen het migrantenstemrecht protesteert door in djellaba op een kameel naar het Colignonplein te trekken. MRAX, voluit 'Mouvement contre le Racisme et la Xenophobie' begon als eerste met acties om de buste van Nols uit het gemeentehuis te verwijderen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie