Het Sint-Pietersziekenhuis aan de Waterloolaan, op de Kleine Ring

| Het is nog te weinig bekend dat de hulp die vrouwen kunnen krijgen in het Universitair Ziekenhuis Sint-Pieters ivolledig wordt terugbetaald door het ziekenfonds.

Campagne moet zorgcentra na vrouwenbesnijdenis beter bekend maken

© Belga
03/02/2023

GAMS België, de organisatie die zich inzet tegen vrouwelijke genitale verminking, heeft vrijdag in Brussel een nationale campagne voorgesteld om de twee erkende multidisciplinaire zorgcentra voor besneden vrouwen extra onder de aandacht te brengen. Het is nog te weinig bekend dat de hulp die vrouwen kunnen krijgen in het Universitair Ziekenhuis Sint-Pieters in Brussel en in het Universitair Ziekenhuis Gent volledig wordt terugbetaald door het ziekenfonds.

De nationale campagne wordt door GAMS uitgevoerd in opdracht van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IVGM) en de FOD Volksgezondheid. Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz (Ecolo) woonde de lancering bij. In België zijn naar schatting 23.000 vrouwen besneden en dreigen 12.000 jonge meisjes besneden te worden bij een tijdelijke terugkeer naar hun land van herkomst.

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) verwijst naar alle ingrepen die leiden tot gedeeltelijke of volledig verwijdering van de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen of andere verwondingen van de genitale organen om niet-medische reden. Voor de vrouwen brengt dit heel wat gevaren met zich mee zoals medische complicaties, maar ook vaak psychologisch trauma.

De nationale campagne belicht via een animatiefilmpje en enkele films met getuigenissen van besneden vrouwen hoe ze geholpen kunnen worden in de twee referentiecentra. Het Sint-Pietersziekenhuis en het UZ Gent bieden namelijk holistische hulp. Het gaat om medische, seksuologische, psychologische en chirurgische hulp die volledig wordt terugbetaald. Het doel is om vrouwen die een vrouwenbesnijdenis ondergingen, hiermee bekend te maken.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni