Clerfayt: 'Geen dierenpolitie nodig, wel bestaande teams versterken'

© Ivan Put
| Bernard Clerfayt (Défi), Minister van Werk, Beroepsopleiding, Lokale Besturen, Digitalisering, Dierenwelzijn en Kinderbijslag.

Minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) is niet geïnteresseerd in de oprichting van een gewestelijke dierenpolitie, want daar bestaat al een dienst voor bij Brussel Leefmilieu. Zo reageert hij op het voorstel van de Brusselse MR, die wel zo'n dierenpolitie wil zien. Clerfayt zegt de bevoegde administratie wel te willen versterken. "Meer controles en inspecties zijn onontbeerlijk"

De MR had vrijdag een resolutie ingediend in het Brussels parlement om een dierenpolitie op te richten, die bovendien een databank zou kunnen bijhouden van Brusselaars die dieren in het verleden hebben mishandeld.

Minister Bernard Clerfayt (Défi) reageert daarop dat zo'n databank wegens privacyredenen niet mogelijk is. "Dit voorstel is al in behandeling bij het kabinet, maar het blijkt dat de GDPR een groot obstakel is", zegt zijn woordvoerster Pauline Lorbat aan BRUZZ.

Een aparte politiedienst voor dierenwelzijn vindt Clerfayt niet nodig. "Er bestaat al een administratieve politiedienst voor dierenwelzijn: de inspectiedienst van Leefmilieu Brussel, maar die is momenteel onderbezet", aldus Lorbat. "Er is dus geen belangstelling voor de oprichting van deze brigade. Anderzijds lijkt een versterking van het bestaande team om meer controles en inspecties te kunnen uitvoeren onontbeerlijk."

Politiezones

Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia is zo'n gewestelijke dierenpolitie ook niet nodig in Brussel, als de lokale politiezones hun rol opnemen. "In meer en meer gemeenten bestaat al een aparte dierenpolitie", zegt directrice An De Greef. "Dat zijn dikwijls wijkagenten die een aparte opleiding hebben gevolgd om oog te hebben voor dierenmishandeling. Een dierenpolitie vinden wij zeker noodzakelijk, maar de vraag is of die van het Brussels gewest moet komen. Brussel doet het zeker niet slechter dan Vlaanderen of Wallonië wat betreft de opvolging van klachten."

De Greef zegt dat Brussel Leefmilieu vorig jaar 119 klachten kreeg. "Er zijn 30 inbeslagnames geweest en in totaal zijn 70 dieren meegenomen." Het gaat over honden, vogels, vissen, runderen en zelfs een aap. "Er gebeuren dus wel degelijk controles bij Brussel Leefmilieu", aldus De Greef.

De MR baseerde zich op cijfers voor de jaren 2016, 2017 en 2018, waaruit bleek dat jaarlijks maar tot twaalf pv's werden uitgeschreven voor dierenmishandeling of -verwaarlozing, terwijl het aantal klachten telkens toeneemt.

"Het is zeker niet zo dat die klachten niet opgevolgd worden", zegt De Greef van Gaia. "Anderzijds blijft een dierenpolitie binnen de gemeenten of politiezones wel noodzakelijk als aanspreekpunt dichtbij de mensen."

Minister Clerfayt wil deze legislatuur blijven werken aan de Brusselse dierenwelzijnscode. "Deze code zal zo uitgebreid mogelijk zijn", zegt Lorbat. "Een andere oplossing blijft de inrichting van een bezitsvergunning, wat momenteel ook een discussiepunt is in Wallonië. Wij wachten af wat daar wordt beslist."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?