Minister-President Rudi Vervoort (PS).

'Culturele hoofdstad 2030' in teken van verbinding

HD
© Belga
31/01/2020

“Het project ‘Brussel Culturele Hoofdstad van Europa in 2030’ is van het Gewest en alle gemeenten van de hoofdstad”, aldus de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) vrijdag. Ook al is Stad Brussel volledig legitiem als uitgangspunt voor de kandidatuur, het Gewest wil de 18 andere gemeenten snel bij de dynamiek betrekken.

“De kandidatuur van Brussel als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 (in te dienen tegen 2024) zal niet alleen door de COCOF worden opgesteld”, vertelde Rudi Vervoort aan Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) tijdens de plenaire vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie, die hem ter verantwoording riep.

Het project moet volgens Vervoort worden gedragen door een stad en niet door een federale of gedecentraliseerde entiteit. Het weerhoudt de stad er niet van een project te ontwikkelen met de regio waarvan het deel uitmaakt.

"We willen de 18 andere gemeenten snel betrekken bij het project en dat Brussel-Stad en de gemeenten samenkomen in dit grootschalige idee. Zo kan elk van hen betrokken worden bij het project, bij de ontwikkeling ervan en profiteren van de gegenereerde activiteiten en spin-offs", aldus nog Vervoort.

200 jaar België

De minister-president herhaalde dat het bod verschillende doelstellingen heeft: het tweehonderdjarig bestaan van België markeren door Brussel opnieuw te bevestigen als hoofdstad van alle Belgen, de Brusselse culturele en artistieke gemeenschap verenigen rond een collectief project, de culturele consumptie verhogen voor een publiek dat doorgaans ver verwijderd is van cultuur, en, na de oprichting van het Kanaalmuseum, een stap verder gaan in de toeristische impact van Brussel.

Volgens Vervoort zullen binnenkort contacten worden gelegd met de ministers van Cultuur van de Federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse Gemeenschap. Wat de begroting betreft, zal het Brussels Gewest de nodige middelen moeten voorzien om vooruitgang te boeken met de meer specifieke aspecten van de kandidatuur (culturele activiteiten, het bouwen van bruggen met Vlaamse, Waalse en Duitstalige projecten, het betrekken van het publiek bij de bouw van een bottom up-project, het opzetten van structuren en het inschatten van de financiële consequenties, enzoverder)

Het Gewest heeft nog niet bepaald wie deze taak op zich zal nemen, maar de ambitie is, aldus Vervoort, om dit jaar al een stuurgroep op te richten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Brussel-Stad , Samenleving , culturele hoofdstad , Rudi Vervoort

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni