1775 Daklozen Bruss'Help Francois Bertrand 12

| Bruss'Help.

Dagelijks 500 vluchtelingen uit Oekraïne in Brusselse Zuidstation

© Belga
24/03/2022

Tussen 4 en 21 maart zijn 5.392 Oekraïense vluchtelingen per trein in Brussel aangekomen. Dagelijks komen in het Zuidstation een 500-tal mensen langs bij het loket van Bruss'help, de gewestelijke dienst voor de hulp aan daklozen. Zo blijkt uit het antwoord van de Brusselse regering tijdens het actualiteitsdebat donderdagnamiddag in het Brussels Parlement.

Minister Elke Van den Brandt antwoordde namens de regering - minister-president Rudi Vervoort is momenteel op missie in Congo - op de rist vragen van een tiental parlementsleden van meerderheid en oppositie.

Ze kondigde de aanstelling aan van Pierre Verbeeren als coördinator van het Brussels hulpprogramma voor Oekraïense vluchtelingen. Onder meer Juan Benjumea (Groen) en Bianca Debaets (CD&V) hadden daarop aangedrongen.

Celine Frémault (Les Engagés) kondigde aan dat ze de oprichting van een opvolgingscommissie voor Oekraïense vluchtelingen in het Brussels Parlement zal vragen. Cieltje Van Achter (N-VA) en Veronique Jamoulle (PS) vroegen aandacht voor het feit dat de vaccinatiegraad in Oekraïne erg laag ligt.

Het loket van Bruss'help in het Zuidstation moet de vluchtelingen informeren en hen naar het registratiecentrum van Fedasil leiden. Daarnaast zorgt het voor noodopvang in hotels, de centra van Samusocial of in kamers van burgers.

Onthaal

Bovendien zorgen ook het Rode Kruis, Samusocial, het Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés en Doucheflux voor onthaal, informatie en huisvesting voor de Oekraïense families die in het Zuidstation aankomen. Bruss'Help zorgt voor een pendeldienst naar de Heizel en heeft een ticketsysteem georganiseerd voor de toegang tot de registratie.

De Brusselse regering benadrukte voorts dat er sinds het uitroepen van de "provinciale" crisisfase in het Brussels Gewest al heel wat is ondernomen zoals het opzetten van onthaal voor de vluchtelingen, medewerking aan de 'housing tool' van Fedasil na inschrijving bij de Dienst Vreemdelingenzaken, het oplijsten van de voorziene plaatsen in de gemeentelijke noodplannen, ...

Mogelijke problemen op het terrein worden opgevolgd via het coördinatiecomité dat in het kader van de provinciale fase werd opgericht, het deelnemen aan het federale coördinatiecomite dat door het Nationaal Crisiscentrum, en permanent overleg met de verschillende Brusselse kabinetten en administraties en de provinciegouverneurs.

Daarnaast is ook een overlegorgaan met de gemeenten opgericht

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni