| Het De Brouckèreplein op een niet-geprivatiseerd moment.

De Brouckèreplein steeds vaker geprivatiseerd: 'Brusselaars geen fan van'

EDB
© BRUZZ
23/12/2022

Het De Brouckèreplein werd in 2021 gebruikt voor acht besloten evenementen. In 2022 loopt dat aantal tijdens de eerste elf maanden al op tot twaalf evenementen. Te veel, vindt MR-gemeenteraadslid David Weytsman.

Sinds de voetgangerszone er is, krijgt de Stad Brussel steeds meer verzoeken om het De Brouckèreplein te gebruiken voor evenementen van verschillende omvang en stijl.

Zo werd het plein in 2021 onder andere het decor voor het filmfestival BRIFF of voor de ‘Korean Days’ of nog voor de ijsbaan van Winterpret. In totaal werden er vorig jaar acht evenementen gehouden.

Dat bevalt de leider van de MR-fractie in de gemeenteraad, David Weytsman, niet. Omdat hij de indruk had dat het plein steeds vaker ingepalmd wordt voor dergelijke evenementen, vroeg hij het schepencollege naar cijfers.

Die cijfers lijken zijn indruk te bevestigen. Eind november 2022 werden al 12 gelijkaardige evenementen geregistreerd. "“Deze vorm van privatisering is geen uitzondering, ze wordt sinds 2017 regelmatig ingevoerd om toegangscontrole, fouilleringen of handtascontroles mogelijk te maken", stelt het college in een reactie.

Economische schade

David Weytsman is evenwel niet overtuigd. "Ik pleit ervoor dat dit plein open en toegankelijk blijft voor iedereen," aldus de liberaal. "Ik wil niet dat het in de toekomst gesloten wordt. De Belgen moeten er vrij toegang tot hebben. Deze sluitingen zijn een slecht signaal, zij belemmeren de toegang voor de omwonenden en berokkenen de omliggende bedrijven economische schade.”

“De prioriteit voor dit plein moet zijn om het schoon te maken, te onderhouden en te verfraaien, niet om het te sluiten. Het De Brouckèreplein moet een open ruimte zijn waar mensen kunnen samenkomen. Ik vraag de PS en Ecolo heel concreet om ervoor te zorgen dat dit soort evenementen onder deze omstandigheden niet meer kan plaatsvinden.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni