Discriminatie op huurmarkt voortaan beboet

© PhotoNews
| De nieuwe regels zullen begin volgend jaar van kracht gaan.

Wie potentiële huurders niet in overweging neemt omwille van etnische achtergrond, inkomen of geslacht, of ingaat op discriminerende verzoeken van eigenaars mag voortaan een boete in de bus verwachten. Daarvoor heeft de Brusselse regering een ordonnantie goedgekeurd.

Begin 2016 besliste minister van Leefmilieu Céline (Fremault) al om praktijktests in te voeren. Tot nu toe ging het echter om een soort testfase om de eigenaars te sensibiliseren. Nu komt er dus een repressief luik bij.

Ambtenaren van de Brusselse huisvestingsinspectie zullen zich voordoen als huurders. Als zij discriminerende praktijken vaststellen, kan Fremault vanaf volgend jaar boetes opleggen. Afhankelijk van de ernst van de overtreding variëren die boetes van 125 tot 6.200 euro. Er wordt per geval telkens een onderzoek georganiseerd.

De boetes zullen zwaarder zijn als het niet het eerste vergrijp is van de verhuurder. "Ook zal er een zwaardere boete opgelegd worden aan immokantoren dan aan particuliere eigenaars. Van hen wordt immers verwacht dat ze de wetgeving beter kennen", zegt het kabinet-Fremault aan BRUZZ. De minister is niet zinnens om de licenties van immokantoren af te nemen.

Om de nieuwe regels in te voeren, wordt de Brusselse Huisvestingscode gewijzigd. “De strijd tegen discriminatie vormt de rode draad van deze regeringsverklaring. Sinds het begin van de legislatuur heb ik er, onder andere door de praktijktest, een prioriteit van gemaakt,” klonk het eerder in La Capitale.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?