| De krantenkiosk aan de Beurs

Diversiteit Franstalige pers: vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd

ADD
© BRUZZ
24/06/2019

De Franstalige journalistenbond presenteert maandag in Brussel de bevindingen van hun nieuwste onderzoek dat peilt naar de diversiteit en gelijkheid in de Franstalige geschreven pers. Qua diverse berichtgeving scoren de onderzochte dagbladen beter, maar de stem van de vrouw blijft ondervertegenwoordigd.

Voor het onderzoek nam de Association des Journalistes Professionnels (AJP), de tegenhanger van de Vlaamse VVJ, zes verschillende kranten onder de loep: Le Soir, La Libre, La Dernière Heure, L’Echo, Nord Eclair en le Courrier de l’Escaut.

Het onderzoek toont verschillende zaken aan. Eerst en vooral is er nog steeds sprake een grote vrouwelijke ondervertegenwoordiging, en dat op nagenoeg elk vlak: vijftien procent van de mensen die aan bod komen is een vrouw. Als men focust op de sportpagina’s, zakt het percentage zelfs tot zes procent. Dagbladen blijven dus grotendeels fungeren als een spreekbuis voor de mannelijke stem.

Wat diversiteit op vlak van origine betreft lijkt de situatie beter met 34 procent van de sprekers met een niet-Belgische achtergrond. De 19-34-jarigen komen dan weer het meeste aan bod in de Franstalige dagbladen en blijken zo oververtegenwoordigd te zijn. Het omgekeerde gebeurt bij de jongeren onder dan achttien.

Het zijn tenslotte de mensen met een beperking die het minst aan bod komen. In slechts minder dan een procent van de gevallen handelt een artikel over personen met een beperking.

Over de diversiteit binnen de krantenredacties zelf, die op twee na allemaal in Brussel gevestigd zijn, doet het onderzoek geen uitspraken.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Samenleving, Media, diversiteit, Gender, kranten

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni