Eén netheidsstrategie tegen eind 2021: 'zonemanagers', afvaltelling en meer camera's

© Mathieu Goedefroy
| Sluikstorten in Brussel (archiefbeeld)

Bevoegd minister Alain Maron (Ecolo) wil sluikstorten en zwerfvuil aanpakken met een algemene, gewestelijke netheidsstrategie. Daarvoor zijn camera's geplaatst op de plekken waar het vaakst afval wordt gedumpt, wordt een algemene afvaltelling gehouden, en zijn 'zonemanagers' aangesteld voor vier plekken waar "de coördinatie van de netheidsspelers duidelijk ontoereikend is". Vijf werkgroepen zullen structurele oplossingen helpen uittekenen, die tegen eind 2021 moeten leiden tot een algemeen actieplan.

Op de videoconferentie die het startschot gaf voor het overleg over dat plan, waren dinsdag naar verluidt meer dan honderd mensen aanwezig. Want netheid is in het Brussels gewest een bevoegdheid die verdeeld is over gewest en gemeenten, en waar ook ondernemingen, sorteer- en recyclagebedrijven, handelaars en buurtcomités bij betrokken zijn.

Het overleg zal gebeuren in vijf werkgroepen: een rond sluikstorten en inzameling van grof vuil, rond zwerfvuil, over de impact van de ophalingen, de impact van de stadsinrichting, en tot slot een bestuurlijke werkgroep die de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden van sleutelactoren zal vastleggen.

Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie

"Netheid is een gemeenschappelijk goed", laat minister van Openbare Netheid Maron weten. "Het is voor mij belangrijk dat deze eerste stedelijke netheidsstrategie alle Brusselse actoren die op de een of andere manier, via hun acties, bij deze kwestie betrokken zijn, verenigt. De veelheid van actoren is eigenlijk geen probleem, zolang er een gemeenschappelijke, gedeelde doelstelling is en de rolverdeling en coördinatie duidelijk zijn.”

Sinds het begin van de legislatuur zijn verschillende proefprojecten gestart, die het overleg moeten voeden. Zo is er de algemene afvaltelling, waarover BRUZZ eerder berichtte, die de netheidsgraad van de openbare ruimte moet objectiveren en ook zal toelaten evoluties in de tijd te meten. Een proeftelling is uitgevoerd in Elsene in 2020.

'Zonemanagers' voor Liedts en Flagey

Voor vier emblematische zones waar de coördinatie van de verschillende netheidsspelers volgens het kabinet-Maron "duidelijk ontoereikend" is, zijn in een eerste testfase 'openbare zonemanagers' aangesteld: het Zuidstation, het Liedtsplein, het Flageyplein en de Kunstberg. Die zullen alle betrokken spelers in die zone mobiliseren en samenbrengen om een actieplan op te stellen en de uitvoering ervan te verzekeren.

Daarnaast heeft het Gewest op de meest 'sluikstortgevoelige' plekken mobiele camera's opgehangen, zowel op gewestelijke als gemeentelijke wegen. Op basis daarvan heeft Net Brussel in de laatste negen maanden 273 bekeuringen opgesteld.

Het Gewest wil ook burgers bij de netheidsstrategie betrekken. Die kunnen steun krijgen voor een netheidsactie, via de recente projectoproep Vooruit Met de Wijk. Burgers kunnen ook handschoenen, hesjes en afvaltangen lenen van Net Brussel voor een afvalinzameling, of een sensibiliseringsactie rond sigarettenpeuken of zwerfvuil aanvragen.

De besprekingen in de werkgroepen moeten in december van dit jaar uitmonden in een actieplan, dat dan vanaf 2022 wordt toegepast. Als de proefprojecten goed blijken te werken, zullen die worden behouden en uitgebreid.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?