1728 Multiconfessionele begraafplaats Schaarbeek 2
© Saskia Vanderstichele | De multiconfessionele begraafplaats.

Elke gemeente moet multiconfessionele begraafplaats aanbieden tegen 2029

JP
© BRUZZ
25/05/2021

In 2029 moet elke gemeente zich ofwel aansluiten bij de multiconfessionele begraafplaats in Evere, of zelf een plek inrichten als multiconfessionele begraafplaats in de gemeente. Dat zegt minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt (Défi) in de commissie Binnenlandse Zaken.

Het is Brussels parlementslid Jamal Ikazban (PS) die naar de stand van zaken vroeg wat betreft het aanbod van multiconfessionele begraafplaatsen in de verschillende Brusselse gemeentes. Elf gemeentes zijn inmiddels aangesloten bij de multiconfessionele begraafplaats in Evere. Anderlecht volgt binnenkort.

De multiconfessionele begraafplaats houdt rekening met de voorkeuren van moslims, christelijk-orthodoxe- en Joodse mensen bij het begraven. De Intercommunale werd opgericht in 2002. In 2029 moeten gemeentes zich ofwel aansluiten bij de Intercommunale voor Teraardebestelling of een eigen multiconfessioneel perceel inrichten. Dat deden sommige gemeentes al, zoals Vorst.

De ordonnantie van 29 november 2018 inzake begrafenissen en uitvaart stelt vast: "Behalve in geval van onmogelijkheid wegens gebrek aan beschikbare ruimte, beschikt elke begraafplaats ook over een perceel dat de eerbiediging van begrafenisrituelen van erkende godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigingen mogelijk maakt. Deze percelen zijn geïntegreerd in de begraafplaats, zonder enige fysieke scheiding met de rest van de begraafplaats."

Volgens Clerfayt levert deze verplichting praktische problemen op, omdat er op bepaalde begraafplaatsen geen percelen beschikbaar zijn. De huidige ordonnantie wil hij daarom wijzigen zodat duidelijker wordt dat gemeenten de exploitatie van een multireligieus perceel ook kunnen overdragen aan de Intercommunale.

Duurder voor bewoners niet-aangesloten gemeente

Voor bewoners van gemeentes die niet zijn aangesloten bij de Intercommunale en in hun gemeente ook geen muliticonfessionele begraafplaats hebben, is de kostprijs voor 25 jaar 2.300 euro. Bewoners van gemeentes die wel zijn aangesloten betalen 1.300 euro, vertelt Rayan Zian, medewerker van de Intercommunale voor Teraardebestelling.

Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor een persoon die in een rusthuis overlijdt dat niet in een gemeente is gelegen die is aangesloten. Diegene komt in aanmerking voor het lagere tarief indien hij of zij voordien zijn of haar domicilie had in één van de twaalf aangesloten gemeentes.

"Wat de zeven andere gemeenten betreft, is mij niets bekend van enig officieel verzoek tot toetreding van hun kant," zegt Clerfayt.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie