Elsene wil een eigen metro

© CHIVA CONGELADO
De Elsense politieke meerderheid wil dat er een metrolijn onder de Elsensesteenweg komt. PS en MR hebben daarvoor een motie goedgekeurd. Het gemeentebestuur komt hiermee lijnrecht tegenover Brussels minister van Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V) te staan, die een tram wil.

O p initiatief van het MR-gemeenteraadslid Gautier Calomne keurden de meerderheidspartijen vorige week in de gemeenteraad een motie goed waarin de gemeente zich uitspreekt voor een metrolijn onder haar grondgebied. Die lijn zou onder de Elsensesteenweg langs het Fernand Cocq­plein en het Flageyplein lopen, om vervolgens haar weg voort te zetten naar de campussen van de ULB en VUB.

Concreet was het allemaal nog niet, maar toch drukte Calomne expliciet de wens uit om "een dialoog te beginnen nu er een nieuw beheerscontract wordt opgesteld met de MIVB, wat onze kans op slagen vergroot."

Volgens de meerderheid moet de oproep tot een metrolijn voornamelijk gezien worden in het licht van de bevolkingstoename in Brussel en de belangrijke plaats van Elsene in het Brusselse gewest. Volgens de PS-burgemeester is een metro ook nodig om de studentenbuurt rond het kerkhof van Elsene en de twee nabijgelegen universiteiten beter te bedienen.

Aan de goedkeuring van de motie ging een stevig debat vooraf met de oppositie, die de meerderheid verkiezingskoorts verweet. Yves Rouyet (Ecolo), naast gemeenteraadslid ook stedenbouwkundige, trok stevig van leer: "Vijf minuten realiteitszin, is dat mogelijk? Een metrolijn is veel te duur, en Brussel is een veel te kleine stad om het metronet nog uit te breiden in deze richting. Bovendien zal de nieuwe metrolijn er niet komen voor 2030 ten vroegste. Tegen dan kunnen we beter werk maken van een verdichting van het bovengrondse vervoersnet."

CDH sloot zich bij de kritiek aan en stelde de vraag van één miljoen: "Wie zal dat betalen?" Burgemeester Decourty (PS) counterde de kritiek door te zeggen dat een metro veel werkgelegenheid met zich meebrengt en dat de MIVB de grootste werkgever van heel Brussel is. De oppositie vroeg zich nog af waarom een gemeentebestuur "dat normaal gezien de MIVB tegenwerkt, nu plots pro metro is." In de stemming die volgde, onthield alleen de kleine FDF-meerderheidsfractie zich.

Broos compromis
Door te wijzen op die plotse liefde voor de MIVB heeft de oppositie een argument. Want voor de Elsensesteenweg heeft Brussels minister van Vervoer Grouwels al plannen. De gewestweg wordt her­aangelegd na een moeizaam tot stand gekomen, maar nog altijd broos compromis tussen Gewest en gemeente. En op de langere termijn is het kabinet-Grouwels bezig met een vertramming van de steenweg: een tramlijn die de huidige bus 71 moet vervangen. Elsene plaatst zich met zijn metroplannen dus lijnrecht tegenover het Brussels Gewest. Dat moet de Elsense meerderheid zelf ook weten, want een tramlijn op de Elsensesteenweg heet in de argumentatie voor de metromotie "niet compatibel met de aard van de steenweg, die moet kunnen blijven dienen om buurtbewoners en handelaars te dienen." Eigenlijk zegt de gemeentelijke meerderheid niet met zoveel woorden dat ze Grouwels' gewesttram gewoonweg niet hoeven. Calomne zegt echter open te staan voor kritiek, "maar niet voor een intentieproces. Het is nu aan de MIVB om de metroplannen te onderzoeken."

Op het kabinet van minister Grouwels antwoordt men dat een metro te duur is. "Eén kilometer metro­traject kost zeventig miljoen euro. Voor een tram is dat tien miljoen euro. We weten al duidelijk dat buslijn 71 niet meer voldoet en dat de vraag groter is dan het aanbod. Een tram zou vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Een metro is echter wat te hoog gegrepen. Die zou bovendien ook niet kostendekkend zijn gezien de hoge prijs om metro te graven," reageert Grouwels' woordvoerder Philippe Vanstapel.

"De studie voor de vertramming van de Elsensesteenweg loopt hoe dan ook. We hopen dat we de gemeente Elsene kunnen overtuigen van de noodzaak tot een tram," aldus Vanstapel.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?