Extra personeel om lange asielprocedures te verkorten

© PhotoNews
| Sammy Mahdi (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Met de beslissing om "eindelijk" voldoende personeel aan te werven voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) wil staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi België uit het rijtje van landen met lange asielprocedures halen. Dat stelt hij in een reactie op de statistieken over de asielaanvragen in 2021.

"De asielaanvragen zitten nu bijna opnieuw op het niveau van voor Covid. Er zitten heel wat mensen tussen die al in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd en door Covid de regels omzeilen. Hen terugsturen en duidelijk maken dat het geen zin heeft om een nieuwe aanvraag in België in te dienen wordt onze grootste prioriteit. Met onze beslissing om eindelijk voldoende personeel aan te werven, proberen we België ook weg te krijgen uit het rijtje van landen met een zeer lange asielprocedure," reageert Mahdi (CD&V).

De eindbalans staat op 25.971 asielaanvragen in ons land. 5.432 mensen deden dat niet voor de eerste keer, zij hebben al een procedure doorlopen of hebben een procedure in een andere EU-lidstaat lopen. Staatssecretaris Mahdi zet dan ook in op een plan dat secundaire migratiestromen aanpakt en de Dublinregels afdwingt in afwachting van een nieuw Europees Asiel- en Migratiepact. (De Dublinverordening bepaalt welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag, red.)

Vorige week werd beslist dat de Dienst Vreemdelingenzaken nu 18 maanden kan werken aan de terugkeer van wie een PCR-test weigert in het kader van de terugkeer naar een ander EU-land. Zo niet kunnen de Dublinregels niet afgedwongen worden.

Ellenlange asielprocedures

Mahdi wijst er nog op dat het CGVS naast de positieve beslissingen voor 10.093 mensen, sinds 2015 nooit zo'n hoog aantal weigeringsbeslissingen, namelijk 11.817, nam.

"Dat je moet investeren op langere termijn in de diensten maakt de achterstand van het CGVS ook duidelijk. Wie te snel beslist om mensen niet te vervangen heeft binnen de kortste keren geen dossierbehandelaars. En dan zit je opgescheept met ellenlange asielprocedures. Regeren is voorzien. Investeren in asieldiensten rendeert op lange termijn. Dat is zo bij de opvang, terugkeer en procedure," besluit staatssecretaris Sammy Mahdi.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?