Fremault eist 270.000 euro voor geluidsoverlast door vliegtuigen

© Yves Dejardin
| "De oren van de Brusselaars hebben in de paasvakantie heel wat vliegtuiglawaai moeten ondergaan", stelde minister Fremault dinsdag.

Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH) eist 270.000 euro aan dwangsommen van de federale overheid voor geluidsoverlast door vliegtuigen. Het gaat volgens Fremault om 27 gevallen van overdreven hinder die in de loop van de maand maart werden vastgesteld. "Het is tijd dat justitie wordt gerespecteerd", aldus de minister.

De beslissing slaat op de toename van het aantal inbreuken ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Het aantal inbreuken in 2017 werd in een vonnis van 1 februari voorgesteld als referentiejaar.

De rechtbank van eerste aanleg verbiedt, voor een periode van 18 maanden, elke verhoging van het aantal inbreuken tegen het Brusselse geluidsdecreet uit 1999 voor de periode tussen 23 en 07 uur voor de vluchten die opstijgen langs de Kanaalroute, de Ringroute of vanop piste 01.

De vergelijking zal maand per maand gebeuren, om rekening te houden met schommelingen. Die kunnen bijvoorbeeld afhangen van de vakantieperiode.

In maart werden 27 overschrijdingen extra geteld ten opzichte van maart 2017.

Inertie

"De oren van de Brusselaars hebben de voorbije weken, en dan vooral in de paasvakantie, heel wat vliegtuiglawaai moeten ondergaan", stelde minister Fremault dinsdag. Ze zegt talloze klachten te hebben ontvangen van Brusselaars, "die sinds vijf jaar het slachtoffer zijn van de inertie van de federale regering".

Ze herinnert eraan dat ze al eerder stappen heeft ondernomen om de federale regering tot actie aan te sporen. "Het is tijd dat justitie wordt gerespecteerd", aldus Fremault. Indien het federale niveau het vonnis niet respecteert, zal dit de komende achttien maanden blijven voortduren, belooft de minister.

Effectenstudie

Ze herinnert er ook aan dat de rechter in februari heeft bevestigd dat de overheid voor 3 juni een effectenstudie moet klaarhebben over de geluidshinder door de luchthaven van Zaventem. Daar staat een dwangsom van 300.000 euro tegenover per maand vertraging.

"Tot op heden hebben mijn kabinet, noch de administratie of de gemeenten niet het minste contact gehad met Sevesa of met de federale regering voor het belangrijkste hoofdstuk uit de studie, namelijk over de aanbevelingen voor de toekomst".

Brusselse geluidsnormen

De verdeling van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem zorgt voor veel onenigheid tussen de verschillende gewesten. Sinds begin 2017 wil het Brussels gewest haar strengere geluidsnormen laten gelden, maar Vlaanderen heeft daar intussen al twee belangenconflicten tegen ingediend.    

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?