Gatz wil elke 18-jarige Brusselaar drietalig maken

AM, LG
© Belga
09/12/2019
Updated: 09/12/2019 18.05u
Ook in:
en nl

Alle Brusselse jongeren moeten tegen de leeftijd van 18 jaar minstens Nederlands, Frans en Engels beheersen. Dat ambitieuze streefdoel liet minister van Meertaligheid Sven Gatz opnemen in de oriëntatienota 2019-2024. Maandagmiddag stelt hij die voor in het Brussels Parlement. Hij wil het Brussels Gewest internationaal op de kaart zetten als meertalige regio.

Begin dit jaar telde het Brussels Gewest zo'n 1,2 miljoen inwoners, 180 nationaliteiten en meer dan 100 gesproken talen. Daarmee is Brussel na Dubai de meest kosmopolitische regio van de wereld.

"Om die kosmopolitische grootstad beter te laten functioneren, om de sociale cohesie tussen de bewoners te stimuleren en om hen sterker te maken op de arbeidsmarkt, heeft de Brusselse regering van meertaligheid een beleidsprioriteit gemaakt", aldus minister Gatz.

Meertalige identiteit

"De voordelen van meertaligheid zijn legio. Naast een job op de arbeidsmarkt bevordert meertaligheid ook de samenhang tussen Brusselaars onderling. In hun superdiverse en meertalige stad, maar ook daarbuiten, is het spreken van meerdere talen belangrijk voor een gedeeld burgerschap, waarin iedereen zich verstaanbaar kan maken en elkaar kan begrijpen. Meertaligheid maakt deel uit van de Brusselse identiteit en zal dat in de toekomst nog meer doen", voorspelt Sven Gatz.

Minister Gatz hanteert een inclusieve en functionele kijk op individuele meertaligheid. Daarbij wordt vertrokken van de twee officiële talen van Brussel, Nederlands en Frans, aangevuld met Engels als economische en culturele wereldtaal. Daarnaast erkent de Brusselse regering uitdrukkelijk het belang en de meerwaarde van de talrijke thuistalen die het gewest rijk is.

Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle vraagt zich af of de ambitieuze houding van Gatz op zijn plaats is. "Drietaligheid? Ik zou dat zeer graag zien", reageert hij op Radio 1. "Maar laten we er alvast voor zorgen dat leerlingen, zowel in het Franstalig als het Nederlandstalig onderwijs, perfect twéétalig zijn."

'Wettelijke tweetaligheid'

Ook Brussels parlementslid voor N-VA Cieltje Van Achter is sceptisch. "Sommige van de voorgestelde recepten om meertaligheid te behalen vinden wij echter contraproductief en de naleving van tweetaligheid bij de openbare diensten wordt niet eens vooropgesteld", reageert Van Achter. “Het respect voor de wettelijke tweetaligheid is voor N-VA het beginpunt voor de meertaligheid van onze hoofdstad.”

N-VA maakt zich daarnaast zorgen over het belang dat de Brusselse regering hecht aan de thuistaal. "Het valoriseren van de thuistaal, de tweetalige lerarenopleiding of het vergewestelijken van het onderwijs zijn immers geen oplossingen waar de Brusselse ketjes meertalig van zullen worden", klinkt het nog bij de Vlaams-nationalistische partij. "Voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel moet de focus blijven liggen op de eerste en grootste uitdaging: een goede kennis van de schooltaal, het Nederlands.”

De Raad van Meertaligheid

Gatz wil eerst alle bestaande initiatieven en projecten rond meertaligheid in kaart brengen. Op basis daarvan komt er een Raad voor Meertaligheid met alle relevante partners - academici, experts, scholen en andere partners - om een duidelijk plan van aanpak op te stellen.


Voorts blijft de minister inzetten op de bevordering van tweetaligheid in het lerarenkorps, gaat hij bekijken hoe de bestaande tweetalige lerarenopleiding verder uitgebouwd kan worden en wil hij de uitwisseling tussen leerkrachten uit de Vlaamse en Franse Gemeenschap stimuleren.

Meertaligheid

Brussel is officieel een tweetalige stad, maar als internationale hoofdstad worden er nog honderden andere talen gesproken. BRUZZ volgt voor je op hoe inwoners en instanties daarmee omgaan.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving, Politiek, Meertaligheid, meertalig, kinderen, Jongeren, minister van meertaligheid, Sven Gatz

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni