'Geen enkele Brusselse gemeente in orde met parkeerreglementering'

© Kevin Van den Panhuyzen-BRUZZ
| Arnaud Verstraete, Groen-fractieleider in het Brusselse Parlement.

Geen enkele Brusselse gemeente is volledig in orde met de parkeerreglementering. Dat besluit Arnaud Verstraete, Groen-fractieleider in het Brusselse Parlement, op basis van het antwoord van minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) op zijn vraag om uitleg dinsdag in de commissie Mobiliteit. Hij pleit voor een aanpassing van de wetgeving om die efficiënter te maken voor de gemeentebesturen en eerlijker voor de fietsers.

Vandaag zijn gemeenten verplicht een parkeerplan uit te werken, op basis van het gewestelijke parkeerplan. Op dit moment hebben slechts negen van de negentien Brusselse gemeenten zo'n parkeerplan uitgewerkt. Daarnaast moeten ze jaarlijks een evaluatieverslag indienen, maar geen enkele gemeente slaagt daarin. Zo wordt er onder meer niet voldaan aan de voorwaarden van bijvoorbeeld de verhouding van 2 fietsparkeerplaatsen ten opzichte van 20 autoparkeerplaatsen.

"Eigenlijk is geen enkele gemeente in orde met de parkeerreglementering. Bovendien krijgen fietsers te weinig plaatsen aangeboden, zowel wat overdekte plaatsen betreft als fietsbeugels op straat. Je fiets stallen is vandaag duurder dan je wagen parkeren. Het is tijd om de reglementering aan te passen zodat die efficiënter wordt voor gemeentebesturen en eerlijker voor de fietsende Brusselaars", besluit Verstraete.

Verstraete stelt voor om de omschakeling naar 'off street' parking te versnellen, zodat de openbare weg sneller vrijgemaakt kan worden voor andere functies dan parkeren. Dat is ook de bedoeling van de Brusselse regering, stelde minister Van den Brandt in de commissie. In Brussel is er naar schatting een aanbod van 740.000 'off street' parkeerplaatsen (publieke parkings, kantoorgebouwen, woontorens, etc.), terwijl de totale vraag rond de 500.000 parkeerplaatsen schommelt.

Logge procedure voor parkeerreglementering

"Een groot deel van de oplossing ligt in het bevorderen van 'off street' parking, waarin we over ruim voldoende capaciteit beschikken. Heel wat ruimte op straat wordt nu ingenomen door wagens die 96% van de tijd stilstaan. Als die wagens off street geparkeerd worden, kunnen we kwalitatieve ruimte creëren waar alle Brusselaars meer aan hebben. Denk aan fietspaden, busbanen, fietsboxen, bomen, bankjes, enz.", aldus het Groen-parlementslid.

De uitwerking van lokale parkeerreglementering in de Brusselse gemeenten verloopt volgens een logge procedure waarbij veel tijd verloren gaat. Op basis van het Gewestelijk mobiliteitsplan, maken lokale besturen een gemeentelijk beleidsplan, iets wat vaak al een tweetal jaar in beslag kan nemen. Vervolgens moeten de gemeenten een lokaal parkeerbeleid uitwerken, dat inpast in het gemeentelijke mobiliteitsplan en in het gewestelijke parkeerplan. Dit vraagt zo veel tijd, dat in de praktijk veel gemeenten zelfs niet tot de uitwerking van een lokaal parkeerbeleidsplan komen.

"De huidige regels zorgen niet voor het geharmoniseerde en ambitieuze parkeerbeleid dat Brussel nodig heeft. Het moet eenvoudiger, sneller en de opvolging moet strikter", aldus Verstraete. Van den Brandt wees erop dat er aan een herziening van de parkeerordonnantie gewerkt wordt om die te integreren in de Good Move-ordonnantie.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?