| "We hopen dat deze actie het mogelijk maakt de meest precaire huishoudens in deze periode van crisis een beetje te ontlasten."

Gemeente Elsene rekent sociaal tarief voor mensen die wachten op sociale woning

JP
© BRUZZ
14/09/2022

De gemeente Elsene heeft de bewoners van vijfhonderd publieke woningen geïnformeerd dat ze kans maken hun maandelijkse lasten te verlagen. De gemeente ‘socialiseert’ de huurprijzen. Dat betekent dat wie in een gemeentewoning woont en in aanmerking komt voor een sociale woning, ook die huurprijs zal betalen.

Concreet betekent dit dat de huurders die van de gemeente een publieke woning huren en op de wachtlijst staan voor een sociale woning bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) de mogelijkheid krijgen om te genieten van een huurprijs die berekend wordt volgens de criteria voor sociale huisvesting.

De gemeente en het Gewest hebben 79 huishoudens vastgesteld die in aanmerking komen voor een socialisering van de huurprijs. "Het systeem spreekt ons aan omdat het zeer flexibel is," zegt Anaïs Camus, schepen van Huisvesting (Ecolo). "Onze huurders hebben de keuze om deze socialisatie te weigeren of te aanvaarden. We hopen dat deze actie het mogelijk zal maken de precairste huishoudens in deze periode van crisis te ontlasten."

De woningen blijven eigendom van de gemeente en de huurders vallen onder gemeentelijke regelgeving. De dienst Gemeentelijk Vastgoed staat in contact met de huurders en is verantwoordelijk voor de opvolging. Als de huurder niet langer voldoet aan de voorwaarden voor sociale huisvesting valt hij of zij terug op de voorwaarden voor gemeentelijke huisvesting.

Noodplan Huisvesting

"In de zorgwekkende context met hoge energierekeningen die we nu meemaken, komt deze stap op het juiste moment," zegt ook Christos Doulkeridis, burgemeester van Elsene en voormalig Brussels minister van Huisvesting. De socialisatie van de eerste huren van Elsene wordt verwacht in december 2022.

Elsene maakt samen met Sint-Gillis deel uit van de eerste gemeentes die deelnemen aan het proefproject dat door staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) werd gelanceerd. In een eerste fase zullen 176 huurders van publieke woningen in Sint-Gillis en Elsene gebruik kunnen maken van een aan hun inkomen aangepaste prijs.

"In totaal zouden tegen het einde van de legislatuur naar schatting meer dan 5.000 gezinnen in aanmerking kunnen komen voor socialisering," zei Ben Hamou eerder. Hiervoor is in het kader van het Noodplan voor Huisvesting een totaalbudget van 12 miljoen euro uitgetrokken. Dat bedrag gaat naar de gemeentes om het verschil te betalen tussen de normale en de sociale huurprijs.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni