Gewest schort openbare onderzoeken op

© PhotoNews
| Pascal Smet (one.brussels), Brussels Staatssecretaris, belast met Stedenbouw en Erfgoed

Openbare onderzoeken in het Brussels gewest, die deel uitmaken van de procedure voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning, zijn tot 15 april opgeschort. Daarmee schept het gewest duidelijkheid, want tot nu lieten sommige gemeenten openbare onderzoeken nog gewoon doorgaan, terwijl andere gemeenten deze maatregel wel al toepasten.

Om in Brussel een bouwvergunning te krijgen voor een project moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Dat is een periode waarin alle documenten over het project publiek worden en burgers en organisaties ze kunnen inkijken. Op basis ervan kunnen ze opmerkingen versturen die samen met het oordeel van een aantal instellingen verwerkt worden tot een positief of negatief advies.

Eerder vroeg Inter-Environnement Bruxelles al om in te grijpen. Het inkijken van documenten op het gemeentehuis is immers onmogelijk vanwege de coronamaatregelen. Bovendien stelde IEB vast dat de Brusselse gemeenten er een andere aanpak op nahielden, en dus vroeg de organisatie aan het gewest om in te grijpen.

Opschorting van een maand

Een duidelijke richtlijn is er nu wel: “Alle vastgestelde vervaltermijnen in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft, zijn opgeschort voor een maand vanaf maandag 16 maart tot en met woensdag 15 april,” klinkt het uit het kabinet van staatssecretaris Pascal Smet. (one.brussels).

“De opschorting kan tweemaal verlengd worden met een eenzelfde duur in het licht van de evolutie van de gezondheidssituatie.”

Voorbeeld

Het kabinet staaft de maatregel met een voorbeeld: "Bijvoorbeeld: op 8 februari 2020 heb ik een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend dat aan een openbaar onderzoek en/of aan het advies van de overlegcommissie onderworpen was. Ik heb een ontvangstbewijs van volledig dossier ontvangen op 5 maart 2020. Het gemeentebestuur heeft 90 dagen om mijn aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning te behandelen. Tussen 5 maart en 13 maart zijn 8 dagen verstreken. Op 16 maart werd mijn dossier opgeschort, want de speciale regelen van openbaarmaking kunnen tijdens de afzonderingsperiode niet uitgevoerd worden. Op 16 april 2020 beginnen de termijnen opnieuw te lopen. De gemeente beschikt op dat moment over een termijn van 82 dagen (90 dagen - 8 dagen die reeds verstreken zijn) voor de behandeling van mijn aanvraag, vanaf 16 april 2020."

Overlegcommissies kunnen vanaf 16 april opnieuw ingepland worden, afhankelijk van hoe de situatie evolueert en welke beslissingen de federale regering nog neemt.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?