Er zijn bij de Nederlandse Orde van Advocaten aan de Brusselse balie steeds meer vrouwelijke advocaten, maar er is nog te weinig diversiteit op basis van afkomst (archiefbeeld)

Gezocht: jongeren van niet-Belgische origine die advocaat willen worden

SDS
© BRUZZ
29/06/2022

De Nederlandse Orde van Advocaten in Brussel organiseert voor de vierde keer een wedstrijd voor jongeren van niet-Belgische origine, waarbij de winnaar terugbetaling van de inschrijvingskosten voor een rechtenstudie wint, net als een laptop en een openbaarvervoersabonnement. Toch zijn er nauwelijks deelnemers.

"Als ik in de tram om mij heen kijk, zien de medereizigers er veel diverser uit dan als ik naar de andere advocaten aan de Brusselse balie kijk", stelt Bart De Moor vast, stafhouder (voorzitter, red.) van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel.

Is het advocatenberoep de afgelopen decennia wel stevig vervrouwelijkt, dan zijn er nog altijd bijzonder weinig beroepsgenoten van niet-Belgische, niet-witte origine, zegt De Moor. "Er zijn gewoon te weinig jongens en meisjes van vreemde origine die aan een rechtenstudie beginnen. Daar willen wij echt iets aan doen, want de hele samenleving moet zich vertegenwoordigd voelen. Daarom hebben wij vier jaar geleden het project Diapositief in het leven geroepen. 'Dia' staat daarbij voor 'Diverse en Inclusieve Advocatuur'."

Concreet organiseert de Orde een jaarlijkse schrijfwedstrijd voor middelbare scholieren van het vijfde en zesde jaar van niet-Belgische afkomst uit Nederlandstalige scholen uit Brussel en de Rand. Die krijgen een algemeen juridisch onderwerp voor een paper, dit jaar is dat bijvoorbeeld 'de rechtsstaat'. De winnaar of winnares van de wedstrijd krijgt niet alleen vijf jaar lang het inschrijvingsgeld voor zijn of haar rechtenstudie terugbetaald, maar ook een abonnement op het openbaar vervoer en een laptop.

"Wij willen vooral dat de wedstrijd jongeren warm maakt voor een rechtenstudie, en aantoont dat die wel degelijk binnen hun bereik ligt"

Bart De Moor, stafhouder Nederlandse Orde van Advocaten bij de Brusselse Balie

Tien dagen geleden klopte een lid van de Brusselse balie bij BRUZZ aan, omdat er dit jaar nog geen kandidaten waren, en dat ondanks de mooie prijzenpot en een ronde langs een aantal scholen om het project te promoten. "Intussen zijn er wel een aantal deelnemers", zegt De Moor, "maar nog altijd te weinig. Het gaat ons niet om die prijswinnaar, maar wij willen vooral dat de wedstrijd jongeren warm maakt voor een rechtenstudie, en aantoont dat die wel degelijk binnen hun bereik ligt."

"Sowieso mag iedere deelnemer meedoen aan een vorming van een paar dagen waardoor hij of zij het beroep van advocaat beter leert kennen: een bezoek aan het Justitiepaleis met een advocaat, een gesprek met een rechter, met mij als stafhouder, een bezoek aan een zittingzaal... allemaal activiteiten die een blik gunnen op de wereld van justitie."

Naar het waarom van het uitblijven van meer kandidaturen heeft De Moor het raden. "Misschien raden een aantal CLB's of leerkrachten die jongeren nog altijd af om een rechtenstudie aan te vangen. Maar ik wil die jongeren laten zien dat dat onterecht is, dat zij dit prima kunnen. Verder hebben wij waarschijnlijk niet de juiste contacten met middenveldorganisaties die ons hiermee verder kunnen helpen, hopelijk verandert dit artikel daar iets aan."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni