analyse

Kinderbijslag: belofte gehouden, maar het werk begint pas

© Photonews
| Drie vierde van de Brusselse gezinnen zou winnen bij het kinderbijslagakkoord.

Minister-president Rudi Vervoort (PS) beloofde een akkoord over de kinderbijslag voor de paasvakantie. Hij heeft woord gehouden, want vorige woensdag raakte de Brusselse regering het eens over een eigen Brussels kinderbijslagstelsel. Daarbij krijgt elk kind eenzelfde bedrag.

De Brusselse gezinnen weten waar ze aan toe zijn. Na Vlaanderen en Wallonië heeft Brussel een eigen kinderbijslagstelsel. Een relatief royaal stelsel ook. Vanaf 2020 krijgt elk nieuwgeboren ketje een basiskinderbijslag van 150 euro. Boven op het basisbedrag kunnen sociale toeslagen komen.

De criteria zijn het gezinsinkomen en het aantal kinderen. Die toelagen kunnen oplopen tot 120 euro per kind. Omdat voor de Brusselse regering elk kind gelijk is, is beslist om te kiezen voor le basculement of in het mooi Nederlands: de volledige inkanteling.

Dat zal geleidelijk gebeuren. Kinderen die nu onder het oude systeem vallen, krijgen vanaf 2020 140 euro. Vanaf 2026 komt daar 10 euro bij en zijn alle Brusselaartjes gelijk bediend. Er is ook in een geboortepremie voorzien. 1.100 euro voor het eerste kind, voor alle kinderen nadien is dat 500 euro.

Budgetneutraal

Met de overheveling van de kinderbijslag is véél geld gemoeid. In de eerste jaren gaat het om een totaalbedrag van 875,2 miljoen euro. Dat gaat snel richting het miljard om vanaf 2026 te stijgen tot 1,127 miljard euro. Het systeem is eveneens zo’n 30 miljoen euro duurder dan het huidige federale stelsel.

Maar dat wordt zo opgelost: “Bij de begrotingsopmaak 2019 zal het gewest de dotatie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) verhogen met 30 miljoen euro, en zullen de collega-ministers 30 miljoen euro besparen om de dotatie voor de kinderbijslag te kunnen verhogen,” aldus Brussels begrotingsminister Guy Vanhengel (Open VLD). Op die manier blijft de Brusselse kinderbijslag ook budgetneutraal. En dat is voor Guy Vanhengel altijd dé voorwaarde geweest om tot een akkoord te komen.

In vergelijking met Vlaanderen, waar een pasgeboren kind 160 euro zal krijgen, ligt het basisbedrag voor de Brusselse kinderbijslag 10 euro lager. Maar de bedragen evolueren wel met de leeftijd van de kinderen. “Tot 170 euro voor jongeren die hoger onderwijs volgen,” aldus GGC-verantwoordelijke Pascal Smet (SP.A). En ook sociale toelagen liggen hoger. Die beantwoorden volgens Rudi Vervoort (PS) dan weer aan de specifieke samenstelling van de Brusselse gezinnen. “Meer dan drie vierde van de Brusselse gezinnen zal vanaf 2020 winnen in vergelijking met hun huidige situatie,” maakt de minister­-president zich sterk.

Ook bij de Gezinsbond horen we positieve geluiden. Het stelsel zou eerlijker zijn, omdat ook reeds geboren kinderen een hoger bedrag krijgen om later helemaal gelijk­geschakeld te worden.

Lastige bevalling

In tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië heeft een Brussels akkoord over de kinderbijslag een hele poos op zich laten wachten. Dat heeft enerzijds te maken met de aankondiging van CDH-voorzitter Benoît Lutgen, vorige zomer, om in Franstalig België én Brussel niet langer met de PS te willen regeren.

En dan waren er de visies die ver uit elkaar lagen. CD&V en CDH wilden van bij aanvang een Brussels systeem dat niet al te veel zou afwijken van dat in Vlaanderen en Wallonië.

Socialisten en Défi wilden dan weer een systeem ‘op maat van Brussel’ met lagere basisbedragen en hogere sociale toelagen. De PS wilde de nieuwe kinderbijslag ook nog in één klap invoeren. Wat dan weer op verzet stuitte bij de coalitiepartners wegens onbetaalbaar.

Maar kijk, de ploeg van Vervoort is er “dankzij discretie uitgeraakt. Het was een werk van lange adem,” zegt Céline Frémault (CDH). “Er was een politieke wil om tot een akkoord te komen,” klonk het na afloop van de persconferentie.

Politieke wil of niet. Het akkoord komt niets te vroeg, want het werk is hiermee niet gedaan. Integendeel. De bevoegde ministers Smet en Frémault moeten nu dat hele plan in een ordonnantie gieten die dan door het Verenigd College moet worden gestemd.

En dan is er nog de uitbouw van een hele nieuwe administratie. De kinderbijslag wordt op termijn ondergebracht in Iriscare. Dat is een nieuwe Instelling van Openbaar Nut die verantwoordelijk is voor alle GGC-bevoegdheden die zijn overgedragen via de zesde staatshervorming.

Intussen blijft de federale overheid, via Famifed, verantwoordelijk voor de uitbetaling en het beheer van de kinderbijslag. Het valt af te wachten wanneer Iriscare operationeel is. De ultieme deadline voor de overname van de kinderbijslag is 1 januari 2020, de datum waarop het nieuwe stelsel van kracht wordt.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?