Koning auto verliest terrein

Het aandeel van de auto in de Brusselse mobiliteit is het afgelopen decennium fors verminderd. Dat blijkt uit een grootschalige mobiliteitsenquête van de federale overheid en de drie gewesten. Het fietsverkeer werd in diezelfde 10 jaar dan weer drie keer belangrijker. Het openbaar vervoer maakte de grootste sprong vooruit.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 32,2 procent van de verplaatsingen in de stad te voet gebeurt, 4 procent meer dan 10 jaar geleden.

Het aandeel van de fiets zit op 3,4 procent, een verdrievoudiging in een decennium, maar al bij al nog steeds een bescheiden hap uit de totale mobiliteit.

Niet minder auto's
Koning auto moet dan weer terrein prijsgeven, zijn aandeel ging van 56,6 procent naar 37,5 procent. Het cijfer betekent overigens niet dat er plots veel minder auto's rondrijden. Het autoverkeer daalt pas de laatste jaren en dan nog maar lichtjes. Het zijn vooral de andere vervoersmodi, het openbaar vervoer op kop, die een forse groei kenden. Dat openbaar vervoer groeide van 15 tot 24,3 procent.

Die cijfers werden woensdag bekend gemaakt door staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille (Groen!). Ze komen uit het BELDAM (Belgian Daily Mobility)-onderzoek, dat werd afgenomen in december 2009 en heel 2010. Meer dan 31.000 gezinnen in heel België werden gecontacteerd om hun verplaatsingsgewoonten in kaart te brengen. In vergelijking met het MOBEL-onderzoek, een gelijkaardige enquête van tien jaar geleden, is er een lichte daling van de Belgische mobiliteit vast te stellen. Gemiddeld worden er dagelijks 3,31 verplaatsingen per dag gemaakt (3,4 in Vlaanderen, 3,19 in Brussel en 3,19 in Wallonië). In 1999 was dat cijfer nog 3,6.

De cijfers van BELDAM moeten wel nog aan een grondige analyse onderworpen worden, alvorens er conclusies uit getrokken kunnen worden.

Zeven keer meer fietsers naar het werk
Opvallend cijfer in de enquête: het aandeel van Brusselaars dat met de fiets naar het werk trekt steeg het voorbije decennium van 0,9 procent naar 6,8 procent. "Dit toont aan dat de fiets het laatste decennium een echt alternatief is geworden," zegt De Lillle aan brusselnieuws.be. "Een aanmoediging om het fietsondersteunend beleid verder te zetten."

Er blijven wel nog uitdagingen: zo bezit de helft van de Brusselaars geen fiets en kunnen veel inwoners van het Gewest simpelweg niet fietsen. "Aan dat laatste willen we aandacht besteden op de VGC-speelpleinen," zegt De Lille. "Om mensen aan te moedigen een fiets te kopen moeten we fietsparkings voorzien en diefstal voorkomen. Villo kan mensen ook helpen om kennis te maken met de fiets."

'Iris 2-doelstelling is haalbaar'
Dat de auto terrein verliest, sterkt De Lille in zijn geloof dat de IRIS 2-doelstelling om de autodruk tegen 2020 met een vijfde te verminderen, haalbaar is. "De bocht is gemaakt," zegt hij. "Het komt er nu op aan om dit proces te versnellen, bijvoorbeeld door via het parkeerplan het gebruik van de auto verder te ontraden. Dat betekent wel dat we in de toekomst moeilijke maatregelen gaan moeten treffen en plaats voor de auto moeten wegnemen."

Nog een verrassing van de enquête is het hoge en stijgende aandeel van mensen die te voet gaan. De 32,2 procent voetgangersverplaatsingen tonen volgens De Lille "dat we Brussel veel meer als een voetgangersstad moeten zien. Twee derde van de Brusslaars doet minstens vijf keer per week een verplaatsing van minimum 10 minuten te voet. Een enorm aantal."

Het openbaar vervoer ten slotte kan dan wel de grootste stijging voorleggen, "de tevredenheid neemt af," dixit de staatssecretaris. "Dat betekent dat het openbaar vervoer meer plaats moet krijgen via busbanen en eigen beddingen voor de trams. Zo kan de frequentie en de capaciteit omhoog. Ook de invoering van de automatische metro wordt onvermijdelijk."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?