Kritiek op resolutie over hoofddoek in Molenbeek: 'Neutraliteit op de schop'

© Mustapha Chairi
| Vlak voor de gemeenteraad komen een aantal vrouwen samen om te laten weten dat de werkgroep volgens hen niet nodig is. Het arbeidsreglement mag direct worden aangepast.

De Molenbeekse gemeenteraad keurde deze week een motie goed over het dragen van levensbeschouwelijke tekens door het gemeentepersoneel. Volgens critici gaat het neutraliteitsprincipe daarmee op de schop. "Dit lijkt vooral een probleem van de PS te zijn, maar sommigen moeten best eens verduidelijken wat neutraliteit volgens hen betekent", reageert Brussels minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt (Défi).

De motie, ingediend door PS en SP.A, moet het voor vrouwen met een hoofddoek gemakkelijker maken om te werken bij de gemeente. In het midden van de nacht werd de motie goedgekeurd met een ruime meerderheid. PS en SP.A kregen daarvoor de steun van oppositiepartijen Ecolo, CDH en PVDA/PTB, maar coalitiepartner MR stemde tegen.

"Het neutraliteitsprincipe is van fundamenteel belang voor de liberalen. Ze garandeert de gelijke behandeling door de overheid voor alle burgers", motiveert eerste schepen Françoise Schepmans (MR) haar tegenstem. "Bovendien mogen we in een stad als Brussel niet naar een 'neutraliteit à la carte' gaan, waarbij het bijvoorbeeld wel in Molenbeek, maar niet in Koekelberg is toegelaten." Schepmans vindt dat de Brusselse regering moet optreden en haar standpunt over de neutraliteit bij gemeenteadministraties moet verduidelijken.

'Probleem van de PS'

"Wij zijn de analyse nog aan het maken", reageert Brussels minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt (Défi). "Op het eerste gezicht lijkt het erop dat dit slechts een resolutie is waarmee zij het debat willen openen, dus laat hen maar discussiëren. Maar deze motie gaat voort op een elan van communautarisme. Sommige partijen moeten best eens verduidelijken wat neutraliteit volgens hen betekent."

Daarmee wijst Clerfayt in de eerste plaats naar PS. "Dit lijkt een probleem van de PS te zijn, die twee extreme attitudes heeft. Er is de heel strenge attitude van de PS in Brussel-Stad", aldus Clerfayt. Daar stemde PS tegen een motie van PVDA-PTB om het hoofddoekenverbod op te heffen. "En er is de attitude van de PS in Molenbeek, die veel te open is."

Wat het standpunt van de Brusselse PS over het onderwerp is, is onduidelijk. Voorzitter van de Brusselse PS-afdeling Ahmed Laaouej gaf vorig jaar al aan dat het debat over de hoofddoek in publieke functies nog volop woedt in zijn partij. "Er is het nationale standpunt, dat voor een neutrale klederdracht voor ambtenaren kiest. In Brussel voel je dat veel militanten dat in vraag stellen", zei Laaouej toen in een interview met BRUZZ. Laaouej was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

'Jacht op stemmen'

Naast MR en Défi heeft ook N-VA kritiek op de Molenbeekse motie. Ook volgens de Vlaams-nationalisten gaat het neutraliteitsprincipe hiermee op de schop. "Wij geloven in een inclusieve maatschappij waarbij iedereen thuis hoort. De neutraliteit van de staat is hier niet alleen een basisprincipe maar vooral een kernwaarde van onze samenleving", stelt N-VA-gemeenteraadslid in Molenbeek Laurent Mutambayi.

“Ik vrees dat in de jacht op stemmen een aantal progressieve partijen totaal zijn vervreemd van het basisbeginsel van de neutraliteit van de overheid. Ik vrees ook dat deze beslissing zal leiden tot meer segregatie en discriminatie", vult Brussels parlementslid voor N-VA Mathias Vanden Borre aan.

Volgens N-VA hopen de Molenbeekse socialisten "dat anderen het voorbeeld van Molenbeek zullen volgen", maar verschillende Brusselse burgemeesters geven aan "dat dat helemaal niet aan de orde is." "Voor zover wij weten zijn wij de enige gemeente die zo'n motie op tafel heeft gelegd", aldus de woordvoerder van Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS).

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?