Luchtvervuiling Ring raakt vooral Vlaamse Rand

© brusselnieuws.be
23/06/2011
De luchtvervuiling door het verkeer op de Ring rond Brussel heeft slechts een geringe impact op de kwaliteit van de Brusselse lucht. De 70.000 mensen die maximaal 500 meter van de Ring wonen krijgen wel de volle laag. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.

Het debat over de Ring rond Brussel wordt vaak ook communautair gevoerd. De Vlaamse regering toont zich voorstander van een uitbreiding en trekt de kaart van de economische ontwikkeling. De Brusselse regering is erg weigerachtig en wijst onder meer naar de impact van een uitbreiding op de luchtkwaliteit in het Brussels gewest.

Een nieuwe studie van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) onderzocht nu de impact van het verkeer op de Ring op de zones errond.

Wat blijkt? In het hele Brusselse gewest is de Ring goed voor een verhoging van de NO2-waarden met 10 procent. Fijne stofdeeltjes als PM10 en PM2,5 stijgen gemiddeld met 1,3 procent en 1,5 procent door de Ring.

Ademhalingsproblemen
Achter die algemene gemiddelden schuilen echter erg verschillende situaties naar gelang de ligging. Zo blijkt de luchtkwaliteit vooral erg slecht in de eerste 500 meter rond de snelweg. Het aantal 18-jarigen met ademhalingsproblemen ligt in die zone bijvoorbeeld significant hoger dan bij leeftijdsgenoten die verder dan 1.500 meter van de Ring wonen.

"De eerste 500 meter zijn kritiek, de impact is al minder tussen de 500 en 3.000 meter en verder van de Ring is ze bijna irrelevant," zegt Olivier Brasseur van IRCEL in Le Soir.

De impact van het verkeer op de Ring treft met andere woorden vooral de inwoners van de Vlaamse Rand en in veel mindere mate de Brusselaars.

'Brusselse luchtvervuiling in Brussel aanpakken'
IRCEL benadrukt dat de Brusselse luchtkwaliteit vooral kan verbeterd worden door maatregelen te nemen in het gewest. "De hoge concentraties die je vaststelt in het centrum van Brussel worden daar veroorzaakt en moet je ook daar bestrijden," legt Frans Fierens van IRCEL uit aan brusselnieuws.be. "Het lijkt ons erg belangrijk om dat niet uit het oog te verliezen."

Uitbreiding?
IRCEL bestudeerde ook scenario's met 20 procent minder en met 20 procent meer uitstoot op de Ring. Rond de Ring zou dat goed zijn voor 10 procent minder NO2 in de lucht, 5,8 procent minder PM10 en 6,3 procent minder PM2,5. In het hele gewest zou zo'n toename 2,2 procent meer N02 betekenen, 0,3 procent meer PM10 en een even kleine stijging in PM2,5.

Wat de studie niet onderzocht, is wat de impact van de geplande uitbreiding van de Ring zou zijn op de luchtkwaliteit.

Vlaanderen becijferde dat de uitbreiding 50 procent meer verkeer zou mogelijk maken op het noordelijke deel van de Ring. Of die uitbreiding ook voor beduidend meer luchtvervuiling zal zorgen, is minder duidelijk.

Als de verbrede Ring niet opnieuw dichtslibt, blijft die impact wellicht beperkt. Als de nieuwe Grote Ring wel opnieuw verzadigd raakt, zal ook de luchtkwaliteit rond de Ring nog danig verslechteren.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni