| De voorstelling van het manifest gaat gepaard met de opening van de fototentoonstelling 'Lgtqbi+-seniors, here we are!'

Manifest moet queer-senioren in de kijker zetten

KVDP
© BRUZZ
13/05/2022

De vzw Rainbowambassadors heeft vandaag een manifest voorgesteld waarmee de organisatie aandacht vraagt voor lgtbqi+-rechten voor senioren. Voor hen vraagt de vzw bijzondere aandacht, vooral in de woonzorgcentra. "Lgtbqi+-senioren lopen een groter risico op eenzaamheid."

In de maand van de Belgian Pride en op enkele dagen van IDAHOT, de internationale dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie, heeft Rainbowambassadors haar manifest 'Geef Lgtbqi+-senioren een stem' voorgesteld in woonzorgcentrum Huize St. Monika, geen toevallige locatie. De vzw zet zich in het hele land in voor lgtbqi-senioren. "Ze durven niet altijd zichzelf te zijn en kruipen vaak opnieuw in de kast," stelt de organisatie.

Met het manifest, dat uit vijf eisen bestaat, roept Rainbowambassadors overheden en zorgaanbieders op om extra aandacht te besteden aan lgtbqi+-senioren. Zo vraagt de vzw dat "een non-discriminatieclausule met specifieke vermelding van deze doelgroep vermeld wordt in alle instellingen van de ouderenzorg."

Daarnaast wil Rainbowambassadors dat iedereen die zich bezighoudt met de zorg van ouderen opgeleid wordt "om de specifieke problematiek rond lgtbqi+-senioren te begrijpen." Elke zorginstelling zou ook een referentiepersoon moeten aanduiden om lgtbqi+-senioren, famillie en medewerkers te ondersteunen en te begeleiden.

Specifieke medische en sociale noden

"Lgtbqi+senioren lopen een groter risico op eenzaamheid, want dikwijls hebben zij slechts een kleine sociale kring om op terug te vallen," zeggen covoorzitsters Hilde De Greef en Maggy Doumen. "Vaak hebben zij in hun jeugd problemen ervaren met hun geaardheid. Maar ook senioren die op latere leeftijd uitkwamen voor hun seksuele geaardheid verliezen soms contact met hun familie of kennissen."

"Daarnaast kunnen lgtbqi+-senioren ook geconfronteerd worden met specifieke medische of sociale noden. Denk daarbij aan lgbtqi+-senioren die het moeilijk vinden om tegenover zorgpersoneel open te zijn over bijvoorveeld hun hiv-status of aan transgendersenioren die specifieke zorg nodig hebben."

Heel wat rusthuizen zijn op de goede weg, stellen de covoorzitters van de vzw, maar er is nog werk aan de winkel. In het algemeen mag er meer aandacht zijn voor lgtbqi+-senioren. "Onzichtbaarheid is nefast voor het welbevinden van lgtbqi+senioren. Een goed functionerende gezondheidszorg met daarbij ook aandacht voor het mentaal welbevinden is een fundameneteel mensenrecht. Lgbtqi+-thema's komen ook weinig aan bod in de beeldvorming rond ouderen. Voor lgtbqi+-senioren is het bovendien geen evidentie om voor hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit uit te komen."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Samenleving , LGBTQI+ , senioren

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni