Mensenhandel in de nagelsalons in de Centrumgalerij

| Mensenhandel in de nagelsalons in de Centrumgalerij.

Meer dan 100 aanbevelingen om mensenhandel in te dijken

31/05/2023

De bijzondere Kamercommissie Mensenhandel heeft woensdag een waslijst aan aanbevelingen aangenomen die in de toekomst de mensenhandel moeten tegengaan. Het gaat onder meer over de bestrijding van sociale dumping en een betere opsporing en ondersteuning van slachtoffers. De meerderheid en PVDA stemden voor, N-VA en Vlaams Belang onthielden zich.

De bijzondere commissie voor de evaluatie van wetgeving en beleid inzake mensenhandel werd in februari van vorig jaar opgericht. De commissieleden bogen zich sindsdien onder meer over seksuele uitbuiting van meerderjarigen en minderjarigen, gedwongen arbeid, slavernij of gelijkaardige praktijken en gedwongen orgaantransplantaties. De bedoeling was de wetgeving en het beleid te evalueren.

De commissie hoorde daarvoor onder meer advocaten, magistraten, sociale inspectie, politie, vakbonden, verenigingen voor slachtofferhulp, opvangcentra, internationale instellingen, enz. Woensdag nam de Kamercommissie meer dan 100 aanbevelingen aan die voor een aanzienlijke vooruitgang moeten zorgen voor de slachtoffers. Die aanbevelingen stipuleren onder meer dat er een evaluatie van de wetgeving moet komen voor wat betreft sociale dumping, en pleiten voor een betere opsporing en ondersteuning van slachtoffers.

In de aanbevelingen is ook sprake van de oprichting van een uniek eerstelijns loket, waar potentiële slachtoffers van economische uitbuiting die illegaal in het land verblijven, anoniem kunnen worden ontvangen, geïnformeerd en ondersteund bij het doen gelden van hun rechten. Een andere aanbeveling is het mogelijk maken van een betere schadevergoeding door het Slachtofferfonds aan te passen.

"Heel vaak hebben slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel geen verblijfsvergunning. Uit angst om het grondgebied te worden uitgezet, durven de slachtoffers geen contact op te nemen met de autoriteiten en zijn ze overgeleverd aan de uitbuiters", aldus nog commissievoorzitter Khalil Aouasti (PS). "Deze commissie heeft belangrijk en noodzakelijk werk verricht dat een belangrijke stap voorwaarts betekent en waarvan ik hoop dat het een weg opent die de komende jaren gevolgd kan worden!"

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving , mensenhandel , kamercommissie mensenhandel , Aanbevelingen

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni