Meer vrouwelijke straatnamen in Brussel: feministe wordt vereeuwigd

MVH
08/09/2019

Vrouwenrechtenactiviste Eliane Vogel-Polsky krijgt een straat naar haar vernoemd. Via de hashtag #meervrouwopstraat heeft Brussel-Stad inwoners opgeroepen om sterke vrouwen naar voor te schuiven, die daarvoor in aanmerking kunnen komen. Mannen zijn namelijk fors oververtegenwoordigd in de Brusselse straatnamen en daar wil het stadsbestuur verandering in brengen. De nieuwe straat ligt op de grens van Laken en Jette.

Tussen de Emile Delvastraat en de Steylsstraat worden binnenkort drie nieuwe straten aangelegd. Daar zal Vogel-Polsky zich tussen de nieuwe Emancipatiestraat en de Gelijke Rechtenstraat nestelen. De keuze voor deze namen kwam er niet zomaar.

Momenteel wordt slechts 15 procent van de straten die naar een persoonsnaam verwijzen ingekleurd door vrouwen. Brussel-Stad wil hier in de toekomst zoveel mogelijk rekening mee houden. Daarom lanceerde het bestuur de hashtag #meervrouwenopstraat.

“Deze lijst met suggesties, in combinatie met de bestaande namen uit het Actieplan voor de Gelijkheid tussen mannen en vrouwen, zijn instrumenten die ons toestaan om de vervrouwelijking van de openbare ruimte te realiseren in Brussel”, legt Khalid Zian (PS) uit. Hij is Schepen voor Gelijke kansen.

Vrouwenrechten advocate

Vogel-Polsky studeerde in de jaren 1950 af aan de ULB als doctor in de rechten. Haar specialisaties betreffen het sociaal en Europees recht. Het is dan ook tijdens haar onderzoek aan de universiteit dat haar verder levenspad vorm kreeg, door de confrontatie met de ongelijke behandeling van vrouwen op de werkvloer.

Ze wijtte dit probleem aan structurele oorzaken in de samenleving en trachtte langs het Hof van Justitie verandering te bepleiten. 1976 werd een kanteljaar. In de zaak Defrenne tegen Sabena stelt ze de ongelijkheid van loon, alsook de verplichting voor vrouwen om onbetaald met vervroegd pensioen te gaan aan de kaak. Met succes.

Op basis van het verdrag van Rome, dat een artikel bevat over het principe van gelijkheid van loon tussen man en vrouw, krijgt ze gelijk dat vrouwen dit recht over de gehele Europese Unie moeten kunnen uitoefenen. Sindsdien kan elke vrouw binnen de Europese Unie haar individuele arbeidsrechten laten gelden. Niet enkel wanneer discriminatie door politieke instanties ervaren wordt, maar ook bij het afsluiten van een privé-contract.

Nog werk aan de winkel

Het initiatief wordt ook gesteund door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Ondanks de inspanningen van de feministe is de sociale strijd nog lang niet gestreden. Europese vrouwen verdienen gemiddeld nog altijd 16,3 procent minder dan mannen voor hetzelfde werk. Dat blijkt uit de recentste cijfers van Eurostat die uit 2015 dateren.

“Met de Eliane Vogel-Polskystraat, de Emancipatiestraat en de Gelijke Rechtenstraat vereeuwigen we daarom niet alleen Eliane en haar engagement voor gelijke verloning maar elke vrouw en elke man die zijn of haar stem gebruikt om gelijkheid af te dwingen, zij het op straat of in een rechtbank”, aldus schepen van Stedenbouw Ans Persoons (Change.Brussels).

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Jette , Laken , Samenleving , Mobiliteit , straatnaam , feministe , meervrouwopstraat

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni