Een metro op lijn 5 richting Erasmus houdt halt in Brussel-Centraal

| Een metrotoestel op lijn 5 richting Erasmus houdt halt in Brussel-Centraal.

MIVB-medewerkers willen bescherming tegen bekeringsdrang: 'Oplossing zal compromis zijn'

© Belga - BRUZZ
21/02/2023
Updated: 21/02/2023 14.30u

Meer dan drie op de vier MIVB-medewerkers (76,5 procent) vragen om bescherming tegen religieuze, politieke of ideologische beïnvloeding door collega's. Dat heeft het Centre d'action Laïque (CAL), een Franstalige koepel van 28 vrijzinnige verenigingen, maandag gezegd op basis van een vragenlijst van de MIVB zelf. "De oplossing die er komt zal noodzakelijkerwijs een compromis zijn," reageert de MIVB.

Een vijfde (21,9 procent) onder hen gaf aan al eens te maken hebben gehad met collega's die hen proberen te overtuigen van bepaalde religieuze, politieke en/of filosofische ideeën. Bijna een derde (28,1 procent) was hiervan getuige en zag dit bij een andere collega gebeuren.

Ruim 60 procent van de ondervraagden is overigens voorstander van een totaal verbod op religieuze tekens, ook voor werknemers die niet in contact komen met het publiek. Drie kwart (75,9 procent) vindt ook dat de MIVB een duidelijk kader moet scheppen met maatregelen tegen deze praktijken.

Het Centre d'action Laïque (CAL) baseerde zich voor de cijfers op een vragenlijst van de MIVB zelf over neutraliteit die afgelopen zomer werd afgenomen bij meer dan 1.300 werknemers van de Brusselse vervoersmaatschappij.

Verbod op religieuze tekens

Verder zegt de helft (50,2 procent) zich comfortabel te voelen wanneer een collega geloofstekens draagt. Toch verkiest 62,6 procent dat dergelijke tekens niet op het werk worden gedragen.

Daarnaast zei ook een aanzienlijk aantal van de respondenten te maken hebben gehad met discriminatie vanwege hun religieuze, politieke en/of filosofische overtuigingen.

Het CAL roept de politieke autoriteiten daarom op om "een duidelijk wettelijk kader aan te nemen dat de neutraliteit van mensen in openbare functies en hun bescherming tegen elke vorm van proselitisme krachtig garandeert" en om "meer dan ooit elke vorm van discriminatie te bestrijden".

Een vrouw met hoofddoek verlaat metrostation Rogier

| Een vrouw met hoofddoek verlaat metrostation Rogier.

De MIVB wil niet dieper ingaan op de resultaten, maar laat wel weten dat de enquête slechts "een van de elementen is die zal worden meegenomen om het neutraliteitsbeleid te bepalen." Volgens de MIVB laat de enquête zien hoezeer de problematiek van geloof en geloofsuiting gevoelige en complexe onderwerpen zijn die tegenstrijdige gevoelens oproepen.

"We weten nu al dat we niet iedereen 100 procent tevreden zullen kunnen stellen. En dat de oplossing die er komt noodzakelijkerwijs een compromis zal zijn. De wens van de MIVB is om tot een beleid te komen dat misschien niet perfect is, maar waarmee elke medewerker sereen kan leven en werken binnen de onderneming.", klinkt het.

De MIVB wil de uitkomst van de enquête over de vermeende bekeringsdrang niet minimaliseren, maar wenst dit in de juiste context te plaatsen: "De overgrote meerderheid van ons personeel is geen slachtoffer of getuige geweest van bekeringsdrang. Toch blijft dat deel waar dat wel het geval is (ongeveer een derde) een punt van zorg. Wij geloven dat het proces dat wij zijn begonnen om ons neutraliteitsbeleid opnieuw te definiëren een belangrijke gelegenheid vormt om de waarden van de onderneming en de na te leven regels in herinnering te brengen.”

Veroordeeld

De vragenlijst kadert binnen de uitwerking van dat nieuwe neutraliteitsbeleid die de Brusselse regering heeft gevraagd. Die vraag kwam er nadat de MIVB in 2021 werd veroordeeld voor discriminatie nadat een vrouw met hoofddoek tweemaal had gesolliciteerd maar werd geweigerd vanwege hun strikte neutraliteitsprincipe. De rechter oordeelde dat het verbod op het dragen van een hoofddoek niet in verhouding was tot het beoogde doel, namelijk de neutraliteit garanderen van de openbaarvervoermaatschappij. Daarnaast was er ook sprake van genderdiscriminatie. Mannelijke moslims bij de MIVB mogen wél hun baard laten staan. De MIVB moest 51.000 euro betalen en is niet in beroep gegaan tegen dat vonnis.

De zaak verdeelde de Brusselse politiek tot in het diepst van haar geledingen. Zelfs binnen de partijen zat niet iedereen op dezelfde lijn. Uiteindelijk besliste ook de Brusselse regering om niet in beroep te gaan tegen het vonnis.

Na het vonnis diende Centre D'Action laïque (CAL) wel een derdenverzet in tegen de beslissing van de Brusselse regering om niet in beroep te gaan tegen de veroordeling van de MIVB wegens discriminatie.

Correctie: In een vorige versie stond in de titel dat 'Drie op de vier MIVB-medewerkers de bekeringsdrang van collega's hekelt.' Preciezer is: 'vraagt bescherming tegen bekeringsdrang', en werd ook zo aangepast.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni