MIVB-top neemt afstand van controversiële nota

Voorzitster Adelheid Byttebier en directeur-generaal Alain Flausch van de MIVB distantiëren zich van een controversiële nota die donderdag is uitgelekt. De bewuste tekst laat zich negatief uit over de Brusselse politieke klasse en bevolking. De nota zorgde voor heftige reacties. Minister-president Charles Picqué (PS) vraagt een onderzoek.

De hevige PS-reactie komt er na de publicatie donderdag in La Libre Belgique van een - niet ondertekend - artikel waarin gewag wordt gemaakt van een "vertrouwelijke nota". De nota, die dateert van 16 november 2010, draagt de titel "Visie 2040 - Evolutie van het politieke landschap in Brussel en de invloed op het mobiliteitsbeleid en in het bijzonder de MIVB." Ze is geschreven door de directie Ontwikkeling van het Net.

De auteur van de nota gaat uit van de premisse dat er "in Brussel steeds minder politici zijn die getuigen van staatsmanschap, en dit als gevolg van de versnippering van de bevoegdheden." En voorts: "Door het wegtrekken van de gegoede en hoogopgeleide klasse ten voordele van niet-Europese inwijkelingen, verschuiven de politieke machtsverhoudingen naar links en centrum-links."

En ten slotte gaat de nota ervan uit dat, gezien de toename van het aantal migranten, vooral moslims, de politici meer en meer een aanwervingspolitiek gaan voeren veeleer dan te investeren in de uitbouw van het net, in beton zeg maar.

'Hallucinante nota'
"Dit is een zware fout en gaat in tegen de anti-racismewetgeving", zeggen de Kamerleden Yvan Mayeur en Rachid Madrane (beiden PS) in koor. Ze eisen sancties tegen de auteur van deze nota. Ze vinden ook dat Alain Flausch, de directeur-generaal van de MIVB "verantwoording moet afleggen" voor de nota.

Ook Brussels staatssecretaris voor Openbare Netheid Emir Kir (PS) reageert verbolgen. Hij wil dat minister Brigitte Grouwels (CD&V), die de voogdij uitoefent over de MIVB, een standpunt over de nota inneemt.

Intussen vraagt minister-president Charles Picqué (PS) aan zijn collega-minister Grouwels een onderzoek naar de identiteit van de auteur van de "deze hallucinante en zorgwekkende nota en of deze werd goedgekeurd door het management van de MIVB."

Minister Evelyne Huytebroeck (Ecolo) gaat verder en vraagt sancties tegen de auteur. Zij wil ook dat "de MIVB zich meer concentreert op de stiptheid van haar voertuigen dan zich bezig te hoduen met sociaal-politieke analyses."

Volgens de woordvoerder van Grouwels "wil de minister zich eerst bevragen bij de MIVB vooraleer te reageren. Grouwels heeft donderdagmorgen een brief gestuurd naar de MIVB met de vraag naar opheldering."We willen duidelijkheid krijgen over de draagwijdte en over het statuut van de nota," zegt haar woordvoerder Philippe Vanstapel. Hij benadrukt "dat de nota nooit ter sprake is gekomen in de onderhandelingen tussen het kabinet van minister Grouwels en de MIVB en evenmin is besproken op een raad van bestuur van de vervoersmaatschappij". Hij verwondert zich erover dat de nota van november 2010 nu in de pers komt. "Op basis van het artikel in La Libre Belgique nemen we volledig afstand van de inhoud nota," voegt Vanstapel eraan toe.

'Storm in een glas water'
De MIVB-top distantieert zicht van de nota. "Ik was stomverbaasd toen ik die tekst las," reageert Adelheid Byttebier, voorzitster van de raad van bestuur. "Het beantwoordt echt niet aan het werk dat wij doen met de MIVB. Ik heb die mentaliteit nooit ervaren, noch op bestuursniveau noch bij directieleden." Volgens Byttebier was de nota een bijdrage van een medewerker van de MIVB tijdens een intern reflectiemoment. De tekst werd niet geaccepteerd. Hij werd niet verstuurd naar het directiecomité en ook niet naar de raad van bestuur van de Brusselse voersmaatschappij.

Ook directeur-generaal Alain Flausch zegt dat hij de tekst nooit heeft goedgekeurd. "Dit is dan ook een storm in een glas water," aldus Flausch. "De nota is een A4-document met een toekomstanalyse die gemaakt is door iemand die nog vrijuit kan spreken, iets wat onontbeerlijk is in een democratie en iets wat ook nodig is bij zo'n oefening." Volgens Flausch is het ook niet zijn taak om de mening van alle 6.800 medewerkers van de MIVB in de gaten te houden.

De nieuwe polemiek val slecht voor de MIVB-topman. In mei deed hij de gemoederen oplaaien door in een artikel in de Spaanse krant El Païs te zeggen dat conservatieve stadsbesturen beter zijn voor het openbaar vervoer. Hij deed die uitspraken toen in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Internationale Unie van Openbaar Vervoer (UITP). "Linkse besturen investeren meer in mensen, rechtse in infrastructuur en dus ook in openbaar vervoer."

Flausch kreeg toen al bakken kritiek over zich heen. MIVB-ondervoorzitter Ridouane Chahid, van PS-signatuur, vond dat Flausch toen een "ernstige fout" had begaan.

De omstreden MIVB-nota

Begin juni lekte een interne nota van de MIVB uit in de pers. De omstreden nota ‘Visie 2040’ laat zich negatief uit over de Brusselse politieke klasse en de impact van migrantenpolitici. Die zouden de MIVB vooral als werkgelegenheidsbedrijf zien en huiveren voor investeringen in infrastructuur. De nota zorgde voor heftige reacties en MIVB-baas Alain Flausch kwam in het oog van een politieke storm terecht. Wie er het fijne wil van weten kan hier terecht

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?