Het Beursgebouw op het Beursplein

| Het Beursgebouw op het Beursplein.

Museum van het Kapitalisme strijkt neer in Beursgebouw

MVH
© BRUZZ
29/07/2019

Vanaf 15 augustus loopt er in het Beursgebouw een expositie die bezoekers niet alleen wil informeren, maar ook kritisch doen nadenken over ons economisch systeem. Het Museum van het Kapitalisme werkt daarvoor nauw samen met buurtorganisaties die actief zijn binnen de politiek-economische sfeer. "Vroeger was geld een middel om handel te drijven, maar het is een doel op zich geworden."

Het initiatief ontstond in 2012, nadat een groep geëngageerde studenten het Museum van het Communisme in Praag bezocht. Zij kwamen namelijk tot de vaststelling dat er nergens ter wereld een variant bestond die het westers economisch model in de kijker zet. Daarom besloten ze in Namen het Museum van het Kapitalisme op te richten.

Toen de initiatiefnemers hun bereik wouden vergroten, viel de keuze op een 'rondreizend' museum en in 2015 verhuisde het concept naar Brussel. Vanaf dan werd de tentoonstelling ook tweetalig. Sindsdien streek de vzw al neer in Sint-Gillis, Laken en Gent. En vanaf 15 augustus is de expositie te bezichtigen in het Beursgebouw. Deze keer wordt ook zusterorganisatie 'Museum das Kapitalismus' uit Berlijn betrokken.

"Er waren in het verleden al onderhandelingen aan de gang met de Stad Brussel om permanente ruimtes te verwerven in het Beursgebouw, maar dat was moeilijk haalbaar", zegt persverantwoordelijke Samuel Hus. "Toch nam schepen van Cultuur, Delphine Houba (PS), contact met ons op, met de boodschap dat we het Beursgebouw wél konden inrichten tijdens de zomermaanden." Qua symboliek kan de locatie alvast tellen.

'Politiek neutraal'

20190729_MUSEUMVANHETKAPITALISME_MUSEUMVANHETKAPITALISME

| Het Museum van het Kapitalisme heeft aandacht voor zowel de vrijemarkteconomie, als voor alternatieve modellen

"De insteek van het Museum van het Kapitalisme is politiek kleurloos", benadrukt Hus. De tentoonstelling wil mensen kritisch doen nadenken en informeren over de manier waarop wij in het Westen omgaan met geld en politiek. Het is de bedoeling om het huidig systeem in al zijn facetten te belichten, zowel de positieve als negatieve aspecten komen aan bod.

Om daartoe te komen worden er vier ruimtes ingericht. Die geven inzicht in het ontstaan en de geschiedenis van het kapitalisme, de verwezenlijkingen van de vrijemarkteconomie, de limieten aan het economisch groeimodel en mogelijke alternatieven. "Vroeger was geld een middel om handel te drijven, maar het is een doel op zich geworden", aldus het museum.

In de vierde zaal komen dan verschillende pistes aan bod over hoe het anders zou kunnen. Hiervoor doet het museum steeds beroep op middenveldorganisaties. Onder meer NewB, Oxfam en Financité zullen in de beurs laten zien hoe zij de politiek-economische realiteit interpreteren, en hoe ze deze inkleuren om richting een duurzame toekomst te kunnen evolueren.

Inzetten op interactie

Om de bezoeker uit te nodigen tot reflectie zet de tentoonstelling stevig in op interactie. De politiek-economische sfeer is vandaag nog te vaak enkel het terrein van experten, en dus wil het museum de burger meer betrekken met debatten, thematische gidsbeurten en specifieke ateliers over democratie, klimaat en sociale rechtvaardigheid.

MUSEUM VAN HET KAPITALISME, 15/08 > 13/09

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Samenleving , kapitalisme , Beursgebouw , expositie , alternatieven

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni